Hypothese over ziekte van Menière in dierproeven bevestigd

De ziekte van Menière is een aandoening van het binnenoor die wordt gekenmerkt door gehoorverlies, duizeligheid en oorsuizen. De duizeligheid, die in het evenwichtsorgaan optreedt, wordt door patiënten als het meest invaliderend ervaren.

In haar promotieonderzoek onderzocht Charlotte Kingma de werking van het evenwichtsorgaan bij de ziekte van Menière. In dierexperimenteel onderzoek stelde zij vast dat ophoping van vloeistof in het binnenoor uiteindelijk leidt tot scheuring van het membraan van Reissner, met als gevolg een tijdelijke verstoring van het evenwichtsorgaan. Dit proces verliep op een wijze die vergelijkbaar is met een aanval van de ziekte van Menière.

De oorzaak van de ziekte van Menière is tot nu toe onbekend. Kingma toont aan dat een acute vochtophoping in het evenwichtsorgaan geen invloed heeft op de functie ervan. Wanneer de vochtophoping uiteindelijk resulteert in scheuring van het membraan van Reissner wordt de functie van het evenwichtsorgaan wel volledig opgeheven. Als gevolg van de scheuring komt schadelijk kaliumrijk lymfevocht in contact met de zenuwuiteinden van het evenwichtsorgaan. Met behulp van dit proefdiermodel kon een aanval van de ziekte van Menière worden nagebootst en daarmee de lang bestaande “membraan ruptuur theorie” worden bevestigd.

Charlotte Kingma (Groningen, 1977) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotieonderzoek voerde zij uit bij de Afdeling KNO (Keel, Neus en Oorziekten) van het UMCG. Het onderzoek werd gefinancierd door het Heinsius Houbolt Fonds. Kingma is in opleiding tot KNO-arts in het UMCG.

Promotiegegevens
Promotie: mw. C.M. Kingma
Proefschrift: Menière’s disease; pathogenesis of vestibular dysfunction and new diagnostic tests
Promotor(s): prof.dr.ir. H.P. Wit, prof.dr. B.F.A.M. van der Laan
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 16 februari 2011, 14.45 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie