Hypnotherapie en Prikkelbare Darm Syndroom

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hypnotherapie zeer effectief is hij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)/Spastisch Darm, 90% van de mensen heeft veel baat bij deze vorm van therapie.

In Nederland zijn ± 500.000 mensen die lijden aan PDS. Bij PDS is de peristaltiek in de darmen verstoord wat o.a. tot klachten lijdt als obstipatie, diaree, veel buikpijn en sociale problemen.

Begin jaren 80 was er in Engeland een Maag-Lever-Darm arts, Prof. Dr. P. Whorwell die het zeer onbevredigend vond dat er zo weinig te doen was aan PDS. Hij ging op zoek naar andere vormen van therapie en ontdekte dat er met hypnotherapie wel degelijk iets te doen is aan PDS.

In Engeland en Nederland is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van hypnotherapie en PDS. Vast is komen te staan dat hypnotherapie zeer effectief is en bij 90% van patiënten een veelal blijvend resultaat heeft. Hypnotherapie pakt de oorzaak van de PDS aan, het verandert de gestoorde peristaltiek van de darmen waardoor de klachten verdwijnen.

Mathilde Vos
Mathilde Vos

Mijn naam is Mathilde Vos en ik ben hypnotherapeut en ik heb al veel mensen met PDS met succes behandeld. Hiervoor heb ik een speciale PDS-training gevolgd en o.a. les gehad van Prof. Dr. Smout, de specialist die het wetenschappelijk onderzoek in Nederland geleid heeft.

Op maandag 13 april 2013 geef ik een gratis informatieavond van 19.00 tot 21.00 uur op de Genestetlaan 3 te Rozendaal. Aanmelden kan via tel.: 026-3615065 of e-mail: info@innerlijkegedachten.nl, voor meer informatie kunt u terecht op mijn site: www.innerlijkegedachten.nl

Plaats een reactie