Hyperthermie-behandeling gebaat bij computersimulatie

Tijdens behandeling van diepgelegen tumoren met hyperthermie zenden bronnen bij de patiënt elektromagnetische golven uit. De opwarming die hierdoor optreedt, versterkt het effect van radio- en/of chemotherapie. Interferentie tussen de golven wordt gebruikt om een hoge tumortemperatuur te bereiken zonder het gezonde weefsel te oververhitten.

Computersimulatie kan dit proces beschrijven en daarmee behandelaars ondersteunen in het bepalen van de behandelstrategie, zo blijkt uit onderzoek van Martijn de Greef.

De betrouwbaarheid van deze simulaties wordt bepaald door weefseleigenschappen die alleen bij benadering bekend zijn. Door deze onzekerheden in het simulatieproces mee te nemen, kunnen beslissingen over de behandeling beter gefundeerd worden genomen.

Promotie
Promovendus: Dhr. M. de Greef
Faculteit: Geneeskunde
Proefschrift: Loco-regional hyperthermia treatment planning: optimisation under uncertainty
Promotor: mw. prof. dr. C.C.E. Koning
Datum: Donderdag 9 februari 2012, 10:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie