Huub Oosterhuis over liefde

Deze week verschijnt ‘Ik versta onder liefde’, een essay van Huub Oosterhuis dat in een vlammend betoog aandacht vraagt voor een tolerante samenleving. Het boek verschijnt ter gelegenheid van het centrum ‘De Nieuwe Liefde’ dat op dinsdag 11 februari 2011 door Koningin Beatrix geopend wordt.

Boek
In dit bevlogen essay geeft Oosterhuis invulling aan het begrip liefde: ‘Ik versta onder liefde: de duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht en hoofsheid, van bedachtzame eerbied en mededogen, waarmee mensen elkaar bejegenen. Ik versta onder liefde ook de wijsheid en de wetenschap, fantasie en volharding, waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds weer, tegen alle afbraak in.’ Daarbij laat Oosterhuis al zijn grote inspiratiebronnen de revue passeren. Dat hij in 1933 geboren werd, in het jaar dat Hitler aan de macht kwam en ‘de weg naar Auschwitz werd geplaveid’, werkt tot op vandaag door in zijn ‘bijbels’ protest tegen discriminatie van minderheden en hardvochtig vreemdelingenbeleid. ‘Die oorlog gaat een leven mee. Wat je gezien hebt, heb je voorgoed gezien.’

De Nieuwe Liefde
‘De Nieuwe Liefde’ wil een centrum zijn voor studie, bezinning en debat, ruimte bieden voor levensbeschouwing en religie en een podium voor poëzie, muziek en theater.

De Nieuwe Liefde is een initiatief van Huub Oosterhuis en wordt gesteund door de AM Foundation. Stef Collignon is algemeen directeur ad interim en het stichtingsbestuur wordt voorgezeten door Els Ottenhof, zakelijk directeur van het Cobra Museum te Amstelveen. Tegelijkertijd met de opening wordt ook de nieuwe site www.denieuweliefde.com gelanceerd.

Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis publiceert naast liederen en theologische essays regelmatig vrije poëzie, zoals de succesvolle bundel ‘Wie bestaat‘. Hij is oprichter van Stichting Leerhuis & Liturgie, initiatiefnemer van ‘Poëzie hardop’ en hoofdredacteur van tijdschrift Roodkoper. Eerder richtte hij ‘De Populier’, centrum voor politiek (1972) en ‘De Rode Hoed’, centrum voor cultuur, religie en politiek (1989) op.

Boekgegevens
Auteur: Huub Oosterhuis
Titel: Ik versta onder liefde
ISBN: 9789025961206
Prijs: € 11,90
Uitgever: Uitgeverij Ten Have

Plaats een reactie