Huub Haanen neemt afscheid als lid Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis

Per 1 maart 2011 zal dr. H.C.M. (Huub) Haanen, in verband met pensionering, zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis beëindigen.

Huub Haanen is vanaf 1985 in het St. Antonius Ziekenhuis werkzaam, eerst als internist/reumatoloog, voorzitter van het stafbestuur en sinds 2005 als lid van de Raad van Bestuur.

Hij heeft zich binnen het ziekenhuis in het bijzonder ingezet voor de verdere ontwikkelingen van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Binnen en buiten het ziekenhuis (o.a. OOR Utrecht, binnen de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de Santeon ziekenhuizen) heeft Huub Haanen ook een belangrijke bijdrage geleverd op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Huub Haanen is trots op het St. Antonius Ziekenhuis en kijkt met een tevreden gevoel terug op deze periode van meer dan 25 jaar: “Het St. Antonius is een topklinisch ziekenhuis met uitstekende patiëntenzorg en een grote ambitie voor innovatie en wetenschap. Het behalen van de heraccreditatie van NIAZ in 2010 geeft een goede basis om in de komende jaren het kwaliteitsbeleid verder uit te bouwen. Ook de recente benoemingen van enkele stafleden van het St. Antonius Ziekenhuis tot hoogleraar aan enkele universiteiten zijn voor mij hoogtepunten geweest in de afgelopen jaren binnen de Raad van Bestuur. Ik heb vooral de samenwerking met de medische staf als zeer prettig ervaren. Hun inzet op het gebied van onderwijs en onderzoek was voor mij een grote steun.”

Plaats een reactie