Humanitas Twente viert feest

Twee succesvolle projecten jubileren: Humanitas Tandem (12,5 jaar) en Begeleide OmgangsRegeling Humanitas (5 jaar). En dan is er nog het nieuwe onderkomen dat Humanitas Twente deze maand betrekt. Drie goede redenen voor een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 23 september 2011.

Het gaat goed met Humanitas Twente. Ruim 450 goed getrainde vrijwilligers, ondersteund door beroepskrachten, geven jaarlijks bijna 600 mensen het vertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen en aansluiting te vinden bij de maatschappij.

Met de opening van het nieuwe pand krijgt Humanitas een geschikte accommodatie voor de ondersteuning die zij geeft, en een duidelijk gezicht in Twente.

Humanitas Tandem, een van de jubilerende projecten, viert op 23 september dubbel feest. Dan tekent ze met stichting Humanitas Onder Dak een convenant waarin de twee organisaties vastleggen hoe zij in de toekomst samen willen optrekken. Met deze samenwerking kan Humanitas voor dak- en thuislozen een doeltreffende combinatie bieden van professionele opvang door beroepskrachten (Onder Dak) en laagdrempelige ondersteuning door vrijwilligers (maatjescontact van Tandem).

Wat doet Humanitas Twente?
De ondersteuning van Humanitas Twente varieert van het doorbreken van sociaal isolement (Humanitas Tandem) en hulp bij de thuisadministratie tot begeleiding van ouders bij het maken van afspraken over de omgangsregeling na echtscheiding (Begeleide OmgangsRegeling Humanitas) en opvoedingsondersteuning.

De laagdrempelige ondersteuning door vrijwilligers is activerend en preventief en hiermee een goede aanvulling op de zwaardere, professionele hulpverlening. Hiermee is Humanitas een betrouwbare ketenpartner voor het maatschappelijk werk, GGZ, jeugdzorg en andere hulpverleningsorganisaties.

Tweede Kamerleden aan het woord
Op 23 september geven Tweede Kamerleden Sharon Dijksma en Pieter Omtzigt hun visie op het vrijwilligerswerk van Humanitas en in het bijzonder Humanitas Tandem en BOR Humanitas.

Verder vertelt een cliënt van Humanitas Onder Dak hoe maatjescontact hem verder heeft geholpen. Ook een vrijwilligster van BOR Humanitas vertelt over haar ervaringen.

Plaats een reactie