Humanitas ondersteunt kinderen van gedetineerde moeders

Als moeders in de gevangenis terecht komen breekt er voor veel kinderen een moeilijke tijd aan. Om deze kinderen te ondersteunen, en maatschappelijke uitval van de kinderen te voorkomen, heeft Humanitas besloten om van start te gaan met het project ‘Humanitas, wie let er op de kleintjes’. De aftrap van dit nieuwe initiatief vindt plaats op 19 januari 2012 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Humanitas.

Jaarlijks worden 4000 minderjarige kinderen in Nederland geconfronteerd met het feit dat hun moeder plotseling in detentie moet. Een kwetsbare en onzichtbare groep. De emotionele en materiele problemen waar deze kinderen mee worden geconfronteerd zijn enorm. Het taboe dat rust op detentie maakt dat deze kinderen veelal in sociaal isolement leven. Veel van deze kinderen zijn niet in beeld van reguliere hulpverleningsinstanties.

‘Humanitas, wie let er op de kleintjes’ gaat laagdrempelige ondersteuning aan deze kinderen bieden door het inzetten van vrijwilligers als gezinsmaatjes. Tevens wordt er een methodiek ontwikkeld om kinderen te begeleiden en te ondersteunen in de relatie met hun gedetineerde moeder. Humanitas hoopt hiermee de leefomstandigheden van de kinderen te verbeteren, hun emotionele en sociale isolement te verbreken en een betere relatie tussen moeder en kind op te bouwen.

De doelstelling is om in drie jaar 300 kinderen te ondersteunen gedurende de detentie van hun moeder. De komende maanden zullen de vrijwilligers worden opgeleid. Vanaf april 2012 zal ‘Humanitas, wie let er op de kleintjes’ daadwerkelijk van start gaan.

Het project wordt medegefinancierd door: VSBfonds, K.F. Hein Fonds, Stichting Kinderpostzegels, Oranje Fonds, Maagdenhuis, Fonds 1818 en Vereniging Humanitas zelf.

Meer informatie: www.gezin-in-balans.nl

Plaats een reactie