Humanistische prijs voor Pieter Winsemius

Het Humanistisch Verbond reikt de Van Praagprijs 2011 uit aan Pieter Winsemius. Een onafhankelijke jury koos voor hem omdat hij in Nederland onmisbaar is in het denken over duurzaamheid & kwaliteit van samenleven. De Van Praagprijs is een oeuvreprijs en wordt elke twee jaar uitgereikt aan een kandidaat of een organisatie die zich op een zinvolle en aansprekende wijze inzet voor een menswaardiger en rechtvaardiger samenleving. Op woensdagavond 11 mei 2011 neemt Pieter Winsemius de prijs in ontvangst in Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam.

Thema & Jury
De jury droeg Pieter Winsemius als kandidaat voor omdat ‘hij naast een analyticus ook een echte doener is. Hij trekt erop uit, koppelt duurzaamheid niet alleen aan consumptiepatronen of milieueffecten, maar ook aan leefbaarheid en verantwoord met elkaar omgaan.’ Een optimist die zich niet vergist in de werkelijkheid, aldus de jury. Winsemius vindt het eervol en leuk de prijs te krijgen: ‘Het geeft me de kans mijn verhaal voor een betrokken publiek te vertellen.’

De Van Praagprijs 2011 staat in het teken van duurzaamheid & kwaliteit van samenleven. De jury onder leiding van Cox Habbema ging op zoek naar een kandidaat die:
– zich met daadkracht en dwarse visie heeft uitgesproken over duurzaamheid;
– die past bij het emancipatoire karakter van het humanisme;
– die bereid is uit bestaande systemen te stappen om een verandering te bewerkstelligen.

En vond die in Pieter Winsemius. Niet alleen heeft hij op verschillende manieren in diverse functies en gedurende langere tijd op het belang van duurzaamheid gewezen. Hij is door zijn positie en instelling in staat te onderzoeken waar duurzaamheid stagneert en mensen te inspireren om oplossingen te bedenken en voorwaarden te scheppen om duurzaam te kunnen samenleven.

Pieter Winsemius en duurzaamheid
Op 7 maart 2009 werd Winsemius gekozen als meest invloedrijke duurzame Nederlander in een door dagblad Trouw en omroep LLink uitgevoerd onderzoek ‘De Duurzame 100′. In een interview over zijn inzet voor duurzaamheid zei hij:’Toen ik nog minister van milieu was in het eerste kabinet-Lubbers, draaide het vooral om de veronderstelde tegenstelling tussen economie en milieu. Om de eerste twee p’s dus van de drieslag van duurzaamheid: profit, planet en people. Pas veel later ontdekte ik dat een duurzame wereld niet kan bestaan als het onder de mensen (de people dus) in sociaal opzicht rammelt. Vandaar dat ik me als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) helemaal op de buurten heb gestort.’

Op dit moment werkt hij voor de WRR aan een onderzoek over burgerbetrokkenheid.

Van Praagprijs
Met de prijsuitreiking zet het Humanistisch Verbond de laureaat publiekelijk in het zonnetje en vraagt het aandacht voor het thema duurzaamheid & kwaliteit van samenleven Het gaat het Verbond daarbij vooral om het positieve van duurzaamheid naar voren te brengen: duurzaam leven is een kwaliteit die past bij een zinvol ervaren van het leven en het samenleven. De prijs wordt uitgereikt op 11 mei 2011, de 100ste geboortedag van Jaap van Praag, die 65 jaar geleden het Verbond oprichtte.

De uitreiking bestaat eveneens uit drie p’s:
– de prijsuitreiking, door Cox Habbema. Zij zal het juryrapport voordragen en het bronzen beeld van de IJslandse beeldend kunstenaar Sigurdur Gudmundsson overhandigen.
– een feestelijk programma met medewerking van schrijver en presentator Harm Edens en zangeres Esther Groenenberg.
– het podium voor Pieter Winsemius, die tijdens zijn lezing zal ingaan op zijn onderzoek naar burgerbetrokkenheid. Meer specifiek behandelt hij de vraag hoe het vertrouwen van de overheid in de burger en vice versa kan worden hersteld.

Sinds 1971 is de prijs uitgereikt aan onder anderen Hella Haasse, Max van der Stoel, Kees Schuyt, Heddy Honigmann, Johan Simons en in 2009 aan Karin Spaink.

Juryleden
– Cox Habbema (voorzitter) is actrice en voormalig directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam;
– Soheila Najand is beeldend kunstenaar en directeur van stichting InterArt voor interdisciplinaire en interculturele kunstprojecten;
– Lucette ter Borg is kunstcritica en schrijver;
– Bert Janssens is eindredacteur, programmamaker, producent en hoofdredacteur van HUMAN (Humanistische omroep)
– Harro van Lente, is verbonden aan de Universiteit Utrecht en Socrateshoogleraar aan de Universiteit van Maastricht met de bijzondere leeropdracht ‘Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief’.

Biografische gegevens van Pieter Winsemius
Pieter Winsemius (Voorburg, 7 maart 1942), is bedrijfskundige, publicist en voormalig politicus. Hij is opgeleid als natuurkundige en jarenlang werkzaam geweest bij adviesbureau McKinsey. Namens de VVD was hij twee maal minister van VROM. Hij bracht belangrijke milieuwetgeving tot stand, waaronder een regeling voor de milieueffectrapportage. Na zijn ministerschap was hij tien jaar voorzitter van Natuurmonumenten. Sinds oktober 1999 is hij bijzonder hoogleraar Management duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. Als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderzoekt hij sinds 2007 de sociale kant van ons land.

1 gedachte over “Humanistische prijs voor Pieter Winsemius”

Plaats een reactie