Hulp voor scholen bij aanpak kindermishandeling

The Next Page, een sociale onderneming die zich zonder winstoogmerk inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, gaat het primair en speciaal onderwijs helpen kindermishandeling beter aan te pakken.

Tijdschrift Kindermishandeling: Wat verwachten mensen die met kinderen werken van de overheid? Aan het woord: Mariëtte Christophe, landelijk programmaleider Huiselijk geweld bij de Politie.

Daarvoor heeft The Next Page een site en een gericht digitaal cursusaanbod ontwikkeld speciaal voor leraren, intern begeleiders en schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs. Bovendien brengt ze gratis bijzondere onderwijsedities uit van het Tijdschrift Kindermishandeling. The Next Page helpt scholen zo om zich, haalbaar en betaalbaar, voor te bereiden op de nieuwe Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die al per 1 juli 2013 van kracht wordt, verplicht verschillende typen organisaties zoals eerste hulpposten, huisartsen, kinderopvang en ook scholen, te handelen volgens een meldcode als ze denken dat een kind mishandeld wordt.

Tijdschrift Kindermishandeling: Wat verwachten mensen die met kinderen werken van de overheid? Aan het woord: huisarts Patricia Goddijn.

Onderwijs nog niet klaar voor nieuwe wet
Onderzoek van bureau Veldkamp (eind 2012) toont aan dat de onderwijssector achterblijft bij de implementatie van de Wet Meldcode ten opzichte van andere sectoren als de gezondheidszorg of de kinderopvang. Slechts 37% van de scholen heeft een meldcode en slechts 11% van de leraren heeft een cursus gevolgd.

Marielle Dekker, algemeen directeur van Augeo Foundation en de initiatiefnemer van The Next Page: “Een soortgelijke situatie bestond in de ziekenhuizen in 2008. Met inspanningen van VWS, de inspectie en onder andere de Augeo Foundation hebben nu alle ziekenhuizen een meldcode en schoolt 90% van de ziekenhuizen zijn eerste hulp en kinderafdelingmedewerkers met e-learning over de aanpak van kindermishandeling. Het aantal meldingen van kindermishandeling door ziekenhuizen is de afgelopen jaren verdrievoudigd.”

Tijdschrift Kindermishandeling: Wat verwachten mensen die met kinderen werken van de overheid? Aan het woord: Sasha Jansen, leraar basisonderwijs en gedragssepcialist.

Een leraar kan zoveel voor een kind betekenen
Het is urgent dat de onderwijssector zich realiseert dat leerkrachten geschoold moeten zijn in het signaleren van kindermishandelingen en een start maakt met het inlopen van haar achterstand. Marielle Dekker: “Daar willen we de scholen graag bij helpen. Een leraar kan zoveel voor een kind betekenen. Ze zien de kinderen elke dag en kunnen echt het verschil maken in het leven van een kind wat met mishandeling te maken heeft. Leerkrachten die recent scholing hebben gevolgd in het herkennen van kindermishandeling en het werken volgens een meldcode, ondernemen sneller en vaker de goede acties als zij zich zorgen maken over een kind. Ook communiceren zij beter met ouders en kinderen over opvoedzorgen.”

Tijdschrift Kindermishandeling: Wat verwachten mensen die met kinderen werken van de overheid? Aan het woord: Ria Andrews, programmamanager geweld in afhankelijksheidsrelaties bij een gemeente.

Meldcodeproof in slechts twee uur
The Next Page heeft in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen en brancheorganisaties zoals de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) een online Meldcode-pakket ontwikkeld voor het primair en speciaal onderwijs.

Na twee uur online scholing weten leerkrachten precies wat de signalen van kindermishandeling zijn en hoe zij hun zorgen over opvoedsituaties kunnen onderbouwen en bespreken. De cursisten oefenen praktijksituaties, zoals bijvoorbeeld het bespreken van zorgen met de ouders van het kind, met behulp van videocasuïstiek. Er zijn cursussen op maat voor intern begeleiders en schooldirecties.

Speciale site boordevol informatie en gratis oefeningen
De site www.onderwijsenkindermishandeling.nl van The Next Page biedt achtergrondinformatie over kindermishandeling en huiselijk geweld, instructievideo’s en online oefeningen voor onderwijsprofessionals. Leraren kunnen er gratis tests doen en oefeningen. Een belangrijk onderdeel van de site is checken of je als school meldcodeproof bent met behulp van de meldcodechecklist.

Tijdschrift Kindermishandeling

Onderwijsedities van Tijdschrift Kindermishandeling
Alle leraren, intern begeleiders en schoolleiders kunnen zich bovendien aanmelden voor een (gratis) abonnement op online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM). In TKM staan praktijkverhalen en worden praktische tips gedeeld. Er verschijnen drie onderwijsspecials in april, de eerste onderwijsspecial is nu online.

Hierin onder meer aandacht voor de meest voorkomende vormen van kindermishandeling, zoals verwaarlozing en de langetermijngevolgen. In samenwerking met de Bernard van Leer Foundation wordt later dit jaar een gedrukte TKM-editie voor alle basisscholen gepubliceerd.

Aanmelden voor een gratis abonnement op Tijdschrift Kindermishandeling kan via www.tkmnieuws.nl.

Kindermishandeling blijft vaak verborgen
Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Mishandeling en verwaarlozing spelen zich af in het verborgene. Over amper de helft van de mishandelde kinderen wordt contact opgenomen met een Advies- en Meldpunt kindermishandeling.

Elk jaar zijn ruim 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling en in elk schoolklas zit gemiddeld één kind dat mishandeld, misbruikt of verwaarloosd wordt.

Plaats een reactie