Hulp voor leprapatiënten in West-Papua

De Leprastichting en de Doopsgezinde Zending gaan samen de kwaliteit van leven voor leprapatiënten in West-Papua in vijf jaar duurzaam verbeteren. Gezien de aantallen nieuwe patiënten, het percentage kinderen daarvan en de benarde situatie van ex-patiënten, is dat hard nodig.

Wat is lepra?

De Doopsgezinde Zending benaderde de Leprastichting in 2011 voor de besteding van een legaat van 60.000,- euro voor het lepraziekenhuis Sele Be Solu in de stad Sorong, in West-Papua. Dat leidde tot een samenwerkingsovereenkomst van vijf jaar om de toegang tot medische zorg en revalidatie alsmede de kwaliteit van leven voor leprapatiënten in Sorong te verbeteren.

Naar zelfredzaamheid
Leprapatiënten in West-Papua hebben veelal geen speciaal schoeisel, protheses en kennen de weg niet naar het ziekenhuis voor zorg voor hun chronische wonden. Daarnaast dwingt stigma hen vaak tot een leven in de marge van de samenleving. Verbetering van het lepraprogramma in het district en directe hulp aan de getroffenen, bijvoorbeeld in zelfzorggroepen, zal helpen om hun sociaaleconomische positie te verbeteren. Kortom, om als ieder ander deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Om dit te bereiken, worden eerst de specifieke problemen in kaart gebracht met de inkomsten uit het legaat. Daarna zal de bekendheid en toegankelijkheid van het Sele Be Solu ziekenhuis worden verbeterd en de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van (voormalig) leprapatiënten gestimuleerd.

Lepra in Sorong, West-Papua
In het district Sorong wonen bijna 800.000 mensen. Lepra vormt er nog steeds een medisch en sociaal probleem; het komt er aanzienlijk vaker voor dan gemiddeld in Indonesië. Bij de 291 nieuwe gevallen die in 2010 werden gevonden, mogen we waarschijnlijk zo’n 25 procent optellen aangezien niet alle districten en gezondheidscentra rapporteren aan de provincie.

Opvallend is ook het percentage kinderen onder de nieuwe patiënten. De 55 ontdekte kinderen met lepra in 2010 vormen 18,9 procent van het totaal. Dat is bijna twee keer zo hoog als het Indonesische gemiddelde. Omdat lepra een lange incubatietijd heeft (gemiddeld 2-5 jaar), is dit een aanwijzing voor actieve overdracht van deze ziekte in West-Papua.

Wat is lepra?
Lepra is een besmettelijke ziekte die in eerste instantie de zenuwen aantast. Indien onbehandeld leidt het uiteindelijk tot blindheid en ernstige verminkingen aan handen en voeten. Door het stigma rond de ziekte zijn veel (voormalig) patiënten tot op de dag van vandaag veroordeeld tot een leven in de marge van de samenleving. Door het stigma rond de ziekte melden patiënten zich vaak pas laat bij de gezondheidsdienst, waardoor de kans op verminkingen groter wordt en zij hun omgeving langer blootstellen aan besmettingsgevaar.

Leprastichting en Doopsgezinde Zending
De Leprastichting wil de overheden van landen waar lepra voorkomt helpen om lepra onder controle te krijgen. De bacterie is daarmee niet uitgeroeid, maar patiënten zullen op tijd worden gevonden, behandeld en genezen waardoor enerzijds transmissie zal verminderen en anderzijds verminkingen tot het verleden zullen behoren.

De Doopsgezinde Zending was in de vorige eeuw decennialang actief in West-Papua. Leprabestrijding was een van de belangrijkste aandachtsgebieden, ook in de omgeving van Sorong, het gebied waarop de huidige samenwerking zich richt. Twee verpleegkundigen, over wie nog steeds met respect wordt gesproken, spoorden destijds patiënten op en zorgden voor de beste zorg die op dat moment voor handen was.

De samenwerking tussen de Doopsgezinde Zending en Leprastichting zal een stevige impuls geven aan het intensiveren en verbeteren van het lepraprogramma in West-Papua.

Plaats een reactie