Hulp en zorg aan transgenders versterkt

Voor transseksuelen, transgenders en hun naasten is gespecialiseerde hulp en ondersteuning noodzakelijk. In de maatschappij en binnen de hulpverlening is onvoldoende kennis en aandacht voor de specifieke problemen van deze groep mensen. Om hun gezondheid en welzijn te bevorderen gaan Schorer en Transvisie (een landelijk project van Humanitas), intensiever samenwerken. Hiertoe tekenen Schorer, Transvisie en Humanitas op 9 september een intentieverklaring.

De psychosociale zorg en ondersteuning aan transseksuelen, transgenders en hun naasten is in Nederland slecht geregeld. In de verschillende fasen van verwarring, ontdekking en eventuele geslachtsverandering komen zij regelmatig voor situaties te staan die hun welzijn bedreigen: relaties staan onder druk, binnen gezinnen en families lopen de spanningen hoog op, het houden of krijgen van werk valt tegen en in de eigen buurt is men vaak niet veilig. Ook andere factoren beïnvloeden de(psychosociale)gezondheid van transgenders nadelig. Zo zorgt de beperkte vergoeding van lichamelijke aanpassingen bij veel transgenders voor extra psychische belasting. In combinatie met de langdurige wachttijden en de maatschappelijke druk is dit ondragelijk.

Thomas Wormgoor, coördinator Transvisie: ‘Een transitieproces heeft een medische kant van hormonen en chirurgische ingrepen, maar minstens zo belangrijk is de sociale en psychische transitie die transgenders en hun omgeving doormaken. Transgenders zijn zich vanaf heel jong bewust dat er iets niet klopt. Opgroeien met deze verwarrende gevoelens, gekoppeld aan bewuste of onbewuste afwijzing, is zwaar. Dit vraagt om gespecialiseerde hulp.’

Onwetendheid
Door onwetendheid in de samenleving krijgen transgenders te maken met stigmatisering, uitsluiting en sociaal isolement. Zij kampen hierdoor vaker met depressieve gevoelens en suïcidale gedachten. ‘Voor alle direct betrokkenen en hun sociaal/maatschappelijke netwerk, is het noodzakelijk dat voorlichting, ondersteuning en hulpverlening op elkaar zijn afgestemd’, aldus Ferdinand Strijthagen, directeur Schorer.

Transvisie heeft al langer de wens en de ambitie de hulpverlening aan transgenders te professionaliseren. Begin 2009 werd duidelijk dat hiervoor binnen Humanitas geen mogelijkheden waren. Tegelijkertijd koesterde Schorer al geruime tijd de wens haar werkzaamheden ten behoeve van transgenders te intensiveren. Door de samenwerking met Transvisie kan Schorer naast de huidige buddyzorg aan transgenders ook (psychosociale) hulpverlening bieden. De versterking van de transgenderzorg staat ook op de agenda van de Rondetafelbijeenkomst op 30 september bij VWS.

Plaats een reactie