Huize Shelomi niet meer onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Huize Shelomi in Nieuw Buinen opgeheven. De kwaliteit van zorg is verbeterd.

Huize Shelomi, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme, werd in maart 2010 onder verscherpt toezicht gesteld. Uit eerdere inspectiebezoeken was gebleken dat de instelling op zeven risicoaspecten hoge tot zeer hoge risico’s scoorde en niet tijdig en vaak onvolledig de inspectie informeerde.

Uit het laatste vervolgbezoek is gebleken dat zowel op het niveau van management, zorginhoud als uitvoering de kwaliteit van zorg leidend is geworden. De inspectie heeft gezien dat er nu sprake is van een eenduidige visie op de zorg.

Zelfbepaling en medezeggenschap zijn daarin belangrijke begrippen geworden en hebben een duidelijke plaats gekregen in beleid en werkwijze van management en medewerkers. De kwaliteit van zorg is op een hoger niveau gebracht, mede door te investeren in kennis en ontwikkeling van medewerkers.

Dit was voor de inspectie aanleiding om het verscherpt toezicht op te heffen. Wel blijft de inspectie de komende periode de vorderingen van Huize Shelomi volgen. De inspectie verwacht vóór 1 juni 2011 een voortgangsrapportage. Op basis daarvan wordt besloten of het noodzakelijk is opnieuw een toezichtbezoek te brengen.

Plaats een reactie