Huisdierbezitters gezocht voor medewerking aan onderzoek

Huisdieren zijn voor veel mensen belangrijk. Ze geven gezelligheid en de gelegenheid zorg te bieden. Voor veel mensen biedt de verzorging van huisdieren ook structuur in het dagelijks leven. Huisdieren kunnen ook een belangrijk onderdeel zijn van de opvoeding van kinderen en een middel om in contact te komen met anderen. Sommige huisdierbezitters genieten vooral van het bijzondere uiterlijk van soorten en rassen.

Tegelijkertijd gaat er ondanks de goede bedoelingen van veel huisdiereigenaren nog wel het nodige mis bij het houden van huisdieren. Dan zijn huisdieren een zorg. Dit kan leiden tot problemen voor de omgeving (overlast) en problemen op het gebied van dierenwelzijn en gezondheid. Soms kunnen eigenaren de kosten en verplichtingen niet meer opbrengen.

Goede voorlichting is cruciaal voor het voorkomen van problemen. Inzicht in de overwegingen van huisdiereigenaren bij de aanschaf van dieren is belangrijk om te komen tot een goede voorlichting. Huisdierbezitters worden daarom opgeroepen om deel te nemen aan een online enquête. Resultaten van dit onderzoek zullen uiteindelijk bijdragen aan een beter welzijn voor huisdieren in Nederland. Wilt u als huisdierbezitter aan een online enquête meewerken?

Waar lette u bijvoorbeeld op toen u een dier aanschafte? Kwamen die verwachtingen uit? Maar ook, hoe maakt u een beslissing en vanuit welke waarden en vanuit welke persoonlijke eigenschappen. Met de resultaten van dit onderzoek kan voorlichting-op-maat worden ontwikkeld om zo de match tussen eigenaar en dier te verbeteren. Deze enquête bestaat uit zeven delen en vraagt ongeveer 15 minuten van uw tijd. De gegevens worden in het gehele onderzoek veilig en vertrouwelijk behandeld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, in opdracht van het ministerie van EL&I.

Ga naar: Online enquête aankoopmotieven gezelschapsdieren

Plaats een reactie