Huisartsenposten moeten alerter worden op kindermishandeling

De meeste huisartsenposten zijn actief bezig met het onderwerp kindermishandeling. Ze hebben een eigen richtlijn die er toe moet leiden dat de posten op een systematische wijze werken om kindermishandeling beter te signaleren. Huisartsenposten zijn echter nog onvoldoende gevorderd met het invoeren van die richtlijn. Zij dienen het invullen van de voorwaarden voor verantwoorde signalering te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Aanleiding
Tussen de 100.000 en 170.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Goede en tijdige signalering van kindermishandeling is daarom belangrijk. Op huisartsenposten komen relatief meer kinderen dan in de dagpraktijk. Huisartsenposten bieden de mogelijkheid om in betrekkelijke anonimiteit hulp te zoeken en de eigen huisarts te mijden. Dat was aanleiding voor de inspectie om te inventariseren in hoeverre de huisartsenposten de voorwaarden voor verantwoorde signalering van kindermishandeling hebben ingevoerd. Doel is hen te stimuleren meer systematische aandacht aan het onderwerp kindermishandeling te besteden.

Conclusies
Huisartsenposten dienen de invulling van de voorwaarden voor verantwoorde signalering van kindermishandeling te verbeteren. Geen enkele huisartsenpost voldeed aan alle gestelde normen. Ze gebruiken screeningsinstrumenten niet structureel. Een screeningsinstrument bestaat uit vragen die de hulpverlener voor zichzelf moet beantwoorden op basis van de informatie die het contact met kinderen/ouders heeft opgeleverd. Het gebruik van een screeningsinstrument maakt het mogelijk om bij elk kind dat de huisartsenpost bezoekt op een systematische wijze signalen boven tafel te krijgen kunnen wijzen op kindermishandeling.

Verder blijkt dat medewerkers onvoldoende geschoold zijn op het gebied van herkennen van kindermishandeling, de meeste posten hebben geen afspraken gemaakt met het ziekenhuis en het Advies– en Meldpunt Kindermishandeling en huisartsenposten houden geen registraties bij over de signaleringen.

Uit de inmiddels toe¬gestuurde plannen van aanpak blijkt echter wel dat de meeste huisartsenposten actief bezig zijn met het onderwerp kindermishandeling.

Uiterlijk in december 2011 moeten alle huisartsenposten voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde signalering van kindermishandeling. De inspectie zal dit toetsen.

Plaats een reactie