Huisartsenpost voorbeeld voor Verenigde Staten

De Amerikaanse gezondheidszorg kan een voorbeeld nemen aan het Nederlandse systeem van huisartsenposten. Dit schrijven twee vooraanstaande Amerikaanse experts in een redactioneel commentaar van het Amerikaanse artsentijdschrift Annals of Internal Medicine, een uitgave van de Amerikaanse artsenvereniging. Ze baseren hun conclusies op onderzoek van het UMC St Radboud, gepubliceerd in hetzelfde blad.

Onderzoekers onder leiding van dr. Paul Giesen van de afdeling IQ healthcare hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het functioneren van huisartsenposten. Zij vonden onder andere dat het Nederlandse systeem van huisartsenposten voor medische zorg buiten kantooruren veilig en efficiënt is. Enkele uitkomsten: De telefonische beoordeling (triage) van medische klachten door een verpleegkundige leidt tot een betere afhandeling van de klachten. De triage beperkt het aantal overbodige bezoeken van patiënten aan de huisartsenpost en huisbezoeken van de arts aan de patiënt. Bij zeventig procent van de patiënten met een werkelijk acuut probleem staat de arts buiten kantooruren binnen een kwartier op de stoep.

De gezondheidszorg buiten kantooruren in de Verenigde Staten kan hier veel van leren, aldus David Margolius en Thomas Bodenheimer, arts-experts verbonden aan de Universiteit van Californië, San Francisco. De meest recente cijfers geven aan dat slechts 29 procent van de Amerikaanse huisartsenpraktijken een regeling heeft voor zorg buiten kantooruren. Grote aantallen patiënten krijgen daardoor geen optimale en kosteneffectieve zorg. Velen gaan daar naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, zonder dat dit achteraf gezien nodig was.

De auteurs menen dat in de Verenigde Staten een investering in verbeterde toegankelijkheid van de huisartsenzorg binnen en buiten kantooruren nodig is. Vooral de telefonische triage lijkt hun veelbelovend. Om de eerstelijnszorg buiten kantooruren te versterken is een hervorming van de betalingsstructuur nodig, schrijven ze. Er moet geld beschikbaar komen om huisartsen aan te trekken die ’s avonds en in het weekend willen werken. Huisartsen zouden de financiële consequenties moeten ondervinden van onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp.

Plaats een reactie