“Huisartsen willen zelf gegevensuitwisseling’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met verbazing kennisgenomen van het kort geding dat de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen wil aanspannen tegen vier zorgverzekeraars. Er is geen sprake van dat zorgverzekeraars huisartsen verplichten om zich aan te sluiten op het Landelijk schakelpunt (LSP).

Het zijn de medische beroepsbeoefenaren, waaronder de huisartsen zelf, die het initiatief hebben genomen om te komen tot een goede infrastructuur voor elektronische uitwisseling van (medische) informatie van patiënten. De Landelijke Huisartenvereniging (LHV), verreweg de grootste beroepsvereniging van huisartsen, is namens de huisartsen hierbij betrokken.

Zorgverzekeraars stimuleren en ondersteunen de realisatie van de benodigde infrastructuur. Zij verwachten van zorgaanbieders dat zij, in het belang van goede, doelmatige zorg en patientveiligheid voor hun verzekerden, meewerken aan het uitwisselen van informatie. Van belang is dat de patiënt zelf de keuze heeft of zijn gegevens uitgewisseld worden of niet. De patiënt wordt nergens toe verplicht.

Afspraken die zij daarover met zorgaanbieders maken, nemen de eigen normen van de beroepsgroepen als uitgangspunt. Zorgaanbieders kunnen zich rechtstreeks dan wel via een regionale communicatiedienst aansluiten bij de landelijke zorginfrastructuur. Bij de elektronische uitwisseling van gegevens houdt de zorgaanbieder zich aan de voor zijn beroepsgroep vastgestelde standaarden en neemt hij de regels die gelden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in acht.

In oktober hebben vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-leveranciers, Nictiz en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) het convenant ondertekend waarmee uitgesproken hebben de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken.

Daarbij zijn strenge randvoorwaarden vastgelegd. Patiënten moeten eerst toestemming geven aan hun zorgverleners voor het beschikbaar stellen van hun gegevens en zorgverleners kunnen ook niet zomaar aansluiten op het netwerk. Het computersysteem van de zorgverlener moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener krijgt alleen toegang tot het netwerk met een speciale pas (UZI-pas). Op het gebruik van de zorginfrastructuur is nauwlettend toezicht. Zorgverzekeraars, gemeente, belasting, uitkeringsinstanties hebben en willen geen inzage in het LSP.

Plaats een reactie