Huisartsen overstelpt met aangeboden zorginnovaties

“Het absorptievermogen van huisartsen om innovaties over te nemen is beperkt. Want elke innovatie vereist veranderingen in de logistieke patiëntenstromen van de praktijk, aanpassing van de software en scholing van hen zelf en hun medewerkers.

Dit jaar gaan we aan de slag met de invoering van COPD ketenzorg en daarna met die van CVRM. Dat hebben we zo in een beleidsplan opgeschreven. Dat betekent dat op zich goede programma’s van het Trimbos instituut rond depressie niet invoeren.

Ook tal van andere innovaties kunnen we niet aan. We worden overstelpt met goede aanbiedingen.” Woorden van deze strekking sprak huisarts Wil Wouts op een KNMG symposium voor Brabantse artsen in het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Dat vond plaats op woensdag 22 juni. Wouts is voorzitter van de RCH Midden Brabant, waarbij RCH staat voor Regionale Huisartsen Coöperatie.

Hij meldde ook dat de duurste keten-DBC 520 euro bedraagt per patiënt met diabetes en de goedkoopste 210. Er bestaan 106 zorggroepen, variërend in grootte van twee tot en met 150 huisartsen. Ondergetekende was spreker na Wouts en besprak de relatie tussen ketenzorg en de patiënt met co-morbiditeit. Voor deze patiënt is een case manager en individueel zorgpad aangewezen. Dit soort patiënten past zelden in een standaard ketenzorg programma.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie