Huisartsen gaan op zoek naar broze botten

In de regio Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland loopt een grootschalig onderzoek naar verbetering van opsporing en behandeling van osteoporose door de huisarts. Dit onderzoek, SOS (Studie Osteoporose SALT), wordt uitgevoerd door het EMGO+ instituut van VU medisch centrum in samenwerking met Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst (SALT). Osteoporose is een aandoening waaraan te weinig aandacht besteed wordt, zowel door 65-plussers zelf als door de zorgverleners. De ideale strategie voor opsporing en behandeling is nog niet bekend. Met dit onderzoek proberen VUmc en SALT hiermee een aanzienlijke verbeterslag te maken.

Het onderzoek richt zich op de vraag of de opsporing en behandeling van vrouwen met een verhoogde kans op botbreuken tot een vermindering van botbreuken gaat leiden. Zowel de opsporing als de behandeling wordt uitgevoerd door de huisarts. Deze aanpak is uitgebreider dan tot nu toe gebruikelijk was. Aan het onderzoek nemen 20.000 vrouwen deel van 65 jaar en ouder. Betrokken vrouwen worden benaderd via huisartsenpraktijken in de regio Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland.

Samenwerking
De Gezondheidsraad heeft het onderzoek SOS goedgekeurd en hiervoor een vergunning verleend. Uitvoering van het onderzoek ligt bij VU medisch centrum en staat onder leiding van dr. Petra Elders, huisarts en onderzoeker van de afdeling huisartsgeneeskunde VUmc. SALT zorgt voor technische en administratieve ondersteuning. Zilveren Kruis Achmea en SALT financieren het onderzoek.

Osteoporose
Bij osteoporose verliezen de botten ‘botmassa’ (kalk en andere mineralen) en structuur (verlies van botbalkjes) met als gevolg dat ze broos worden. Op basis van huisartsgegevens hadden in 2007 zo’n 150.000 mensen osteoporose. In werkelijkheid is dat aantal veel hoger, omdat de meeste mensen niet zijn gediagnosticeerd. De patiënt merkt vaak pas dat hij het heeft als er een botbreuk optreedt.

Plaats een reactie