Huisartsen gelijkmatig over Nederland verspreid

0
1045

Nederland heeft geen tekorten aan huisartsen op het platteland zoals veel andere landen. De huisartsen zijn vrij gelijkmatig over het land verspreid. Er zijn nauwelijks tekorten of overschotten.

De regionale spreiding van de huisartsen blijkt vrij gelijkmatig te zijn. In alle regio’s hebben huisartsen ongeveer evenveel patiënten en de verschillen in werkdruk zijn niet meer dan 15%. Tekorten en overschotten aan huisartsen blijken vooral lokaal, zo komt naar voren uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Lokale verschillen
NIVEL-onderzoeker Lud van der Velden: “In de wat kleinere gemeenten zien we wel eens dat de huisartsen het daar bijvoorbeeld 15% drukker lijken te hebben dan gemiddeld, omdat er in die gemeenten relatief veel inwoners zijn per huisarts. Maar vaak zijn er in de buurgemeenten dan relatief weinig inwoners per huisarts. Mensen gaan dan waarschijnlijk in die buurgemeente naar de huisarts.”

Verschillen in het buitenland
Internationaal gezien neemt Nederland een uitzonderingspositie in. In België zijn de verschillen tussen de regio’s veel groter en ook in landen als Australië, Canada, de Verenigde Staten en Frankrijk zijn grote stukken platteland waar bijna geen enkele huisarts praktijk houdt. In Nederland is dat niet zo. In de kop van Groningen werken zelfs relatief veel huisartsen.

Groei
Alle regio’s hadden de afgelopen vijf jaar eenzelfde soort groei. Terwijl dat lokaal nogal kon verschillen. Van der Velden: “Dat komt door de schaalgrootte. Als er in een gemeente vijf huisartsen werken, en er komt er één bij, dan is dat al een toename van 20%.”

Achtergrondstudies
Het NIVEL deed deze achtergrondstudie voor de capaciteitsramingen voor de huisartsen. Daarmee kan het Capaciteitsorgaan bepalen hoeveel er opgeleid moeten worden en welke ‘bewegingen’ zich afspelen onder de huisartsen. Zo keek het NIVEL eerder ook naar de trends in het stoppen, waarom huisartsen stoppen met het beroep, de wensen van de aankomende generatie en het aantal waarnemers.