Huisartsen gaan gewetensvol om met euthanasie

Huisartsen gaan op gewetensvolle wijze om met verzoeken tot euthanasie en de uitvoering ervan. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat werd gepresenteerd in het TV programma EenVandaag op 28 juli 2011.

Van de huisartsen is bijna 90% bereid mee te werken aan euthanasie. Een even hoog percentage vindt dat de praktijk van euthanasie in de huisartspraktijk thuishoort.

Onderzoeksresultaten
Ruim een derde van de ondervraagde huisartsen ervaart de laatste 5 jaar toegenomen druk van patiënten of familie om euthanasie uit te voeren; de overigen niet. 45% ervaart druk om euthanasie uit te voeren door discussies in de samenleving; van hen vindt 80% dat die druk de laatste tijd is toegenomen. Ruim 70% van de huisartsen is niet bereid euthanasie uit te voeren bij een patiënt die bang is voor toekomstig lijden. Ongeveer evenveel huisartsen zijn wel (36%) respectievelijk niet (42%) bereid mee te werken aan euthanasie bij een patiënt met dementie.

Naar euthanasie bij beginnende dementie is niet gevraagd. Ruim een derde van de huisartsen heeft de afgelopen 5 jaar (wel eens) een euthanasieverzoek geweigerd. Conflicten met patiënten of hun familie over een weigering van een euthanasie kwamen bijna niet voor.

Moeilijk besluit
De antwoorden van de huisartsen reflecteren een bewuste en gewetensvolle houding tegenover het vraagstuk van euthanasie. “Rationeel weet ik dat het goed is om aan euthanasie mee te werken, maar emotioneel gezien vraag ik me vaak af waarom ík het moet doen”, zei een Amsterdamse huisarts in het programma EenVandaag. Het blijft altijd een moeilijk besluit, waar geen enkele arts lichtvaardig mee omgaat. De verhoogde druk die huisartsen vanuit de samenleving voelen, zal daar vermoedelijk weinig of geen verandering in brengen, maar maakt het hooguit nog lastiger voor dokters.

Plaats een reactie