Huisartsen en apothekers: medicatiebeoordeling is zinvol

Huisartsen en apothekers vinden het uitvoeren van een medicatiebeoordeling bij polyfarmaciepatiënten zinvol.

Pills_023Fotocredits: Stephen Dickter (cc)

Dat blijkt uit een pilotonderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), gesubsidieerd door ZonMw en Nefarma. Voor de pilot zijn 60 medicatiebeoordelingen uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Bij alle patiënten is de medicatie gewijzigd.

133 wijzigingen
Huisartsen en apothekers van 3 FTO-groepen (farmacotherapeutisch overleg) selecteerden 60 patiënten die ouder waren dan 65 jaar en meer dan 5 medicijnen slikken per dag. Bij hen werden er in totaal 133 wijzigingen in de medicatie voorgesteld. Een derde van de wijzigingen was een voorstel om te stoppen met een geneesmiddel, in een kwart van de gevallen was het voorstel om met een geneesmiddel te starten. Het ging met name om medicatie bij hart- en vaatziekten.

Richtlijn
In de pilot werd de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen‘ gevolgd. Vooral omdat bij alle patiënten verbeterpunten werden gevonden, zijn de huisartsen en apothekers erg over medicatieboordelingen te spreken. Het verbetert ook de samenwerking, vinden ze. De deelnemers liepen echter ook tegen een aantal praktische problemen aan. Zo is het selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling en het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de huidige informatiesystemen van huisartsen en apothekers nog niet goed mogelijk. Daarnaast konden sommige wijzigingen niet binnen de duur van het onderzoek worden uitgevoerd. Ook kostte het uitvoeren van een medicatiebeoordeling huisartsen en apothekers veel tijd.

Verbeteren van informatiesystemen
De onderzoekers pleiten voor het verbeteren van de informatiesystemen waar huisartsen en apothekers mee werken en het maken van regionale afspraken over wijzigingen in medicatie die in de tweede lijn geïnitieerd is. Vooral het verbeteren en beter afstemmen van de informatiesystemen van huisarts en apotheker zal een aanzienlijke tijdswinst opleveren. Een projectvoorstel daarvoor is ingediend bij het onderzoeksprogramma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw.