Huisarts werkt langer door dan vroeger

Bijna geen enkele huisarts werkt door tot zijn 65e jaar. Huisartsen werken wel langer door dan tien jaar geleden en stoppen minder vaak omdat ze het beroep te zwaar vinden worden door de avond- weekenddiensten, zoals vroeger.

Van de mannen tussen de 60 en 65 jaar in de algemene beroepsbevolking werkt nog 39%, van de vrouwen 21%. Bij huisartsen liggen die percentages iets lager. Veel zelfstandige huisartsen stoppen voor hun 65e, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is uitgevoerd in samenwerking met het Capaciteitsorgaan. “Huisartsen werken wel langer door dan voorheen”, vertelt NIVEL-onderzoeker Lud van der Velden. Mannen stopten zo’n tien jaar geleden op een gemiddelde leeftijd van 56,5 jaar, nu is dat 58,8 jaar. “Ze zijn nu minder negatief over de redenen om te stoppen. Je ziet hierin het effect van organisatorische veranderingen. Vroeger was de werklast nogal eens een reden om te stoppen. Door meer praktijkondersteuning en huisartsenposten die tegenwoordig de avond- en weekenddiensten draaien, blijven huisartsen hun beroep langer uitoefenen.”

Vrouwelijke huisartsen
“Vrouwen stoppen gemiddeld zo’n tien jaar eerder dan mannen”, vervolgt Van der Velden, “maar dit komt vooral doordat de leeftijdsopbouw in die groep heel anders is dan bij mannen. Er zijn namelijk relatief weinig oudere vrouwelijke huisartsen, want vijfentwintig jaar geleden werden vooral mannen huisarts. Inmiddels bestaat de beroepsgroep voor een steeds groter deel uit – jonge – vrouwen en ook de meerderheid van de huisartsen in opleiding en geneeskundestudenten is vrouw. Over twintig jaar zal de leeftijdsverdeling veel meer op elkaar lijken en het verschil in ‘stopleeftijd’ verdwenen zijn. De laatste jaren is de kans dat een vrouwelijke huisarts stopt al gelijk geworden aan de kans dat een man stopt.”

Meer duo- en groepspraktijken
Nieuwe huisartsen werken liever in duo- of groepspraktijken en het lukt hen over het algemeen ook die wensen te realiseren. Praktijken van solo-werkende huisartsen die vrijkomen, worden na overname vaak een groepspraktijk.

Achtergrondstudies
Het NIVEL deed achtergrondstudies voor de capaciteitsramingen voor de huisartsen. Daarmee kan het Capaciteitsorgaan bepalen hoeveel er opgeleid moeten worden en welke ‘bewegingen’ zich afspelen onder de huisartsen. Zo keek het NIVEL naar de trends in het stoppen, waarom huisartsen stoppen met het beroep, de wensen van de aankomende generatie en het aantal waarnemers.

Plaats een reactie