Huisarts voldoet aan veldnormen telefonische bereikbaarheid

Alle huisartsenpraktijken voldoen inmiddels aan de veldnormen voor telefonische bereikbaarheid. Dat blijkt uit een laatste toetsing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In mei 2011 constateerde de inspectie dat een op de vier praktijken een spoedoproep niet binnen de gestelde norm van 30 seconden beantwoordde. In november, na nog eens twee toetsrondes, voldeden nog altijd 42 praktijken niet aan de norm; zij kregen een aanwijzing van de minister om per direct aan de norm te voldoen. Dit is inmiddels het geval.

Onderzoek onder alle praktijken
In mei 2011 publiceerde de IGZ de resultaten van een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van alle 4378 huisartsenpraktijken in Nederland. Eén op de vier huisartsenpraktijken bleek een spoedoproep niet binnen de gestelde norm van 30 seconden te beantwoorden of had bij afwezigheid het antwoordapparaat niet van een adequate boodschap voorzien. Ook ontbrak bij 235 praktijken een aparte spoedlijn of een keuzeoptie spoed op de telefooncentrale. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat één op de drie praktijken de normale praktijklijn niet binnen 10 minuten persoonlijk beantwoordde. De getoetste veldnormen zijn in 2008 opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in samenwerking met het veld.

Het afgelopen jaar toetste de inspectie de huisartsenpraktijken die niet aan de norm voldeden meermaals. In december 2011 zijn de laatste 42 huisartsenpraktijken door de IGZ getoetst op de spoedvoorziening. Deze praktijken kregen eind november 2011 een aanwijzing van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) omdat zij nog altijd niet aan de norm voldeden.

Plaats een reactie