Huisarts niet tevreden over communicatie met ziekenhuis

Huisartsen zijn in hun samenwerking met ziekenhuizen het minst tevreden over de communicatie en informatievoorziening. Dit concludeert MediQuest uit een onderzoek waarbij huisartsen hun mening gaven over de tevredenheid met de ziekenhuiszorg. Ondanks de focus op ketenzorg door overheid, autoriteiten en zorgverzekeraars, laten de resultaten zien dat er op dit aspect ruimte is voor verbetering van samenwerking en effectiviteit.

Zelfs de aandachtgebieden binnen ketenzorg zoals diabetes en cardiovasculaire aandoeningen lijken geen effect te hebben op de perceptie van huisartsen over specialismen als interne geneeskunde of cardiologie. Het ligt in de verwachting dat deze specialismen gemiddeld hoger beoordeeld worden voor communicatie en informatievoorziening, maar ze blijven voor dit aspect dicht bij de gemiddelde tevredenheid voor communicatie over alle specialismen (2,5 uit vier punten). Een ziekenhuis kan in het huisartsenonderzoek maximaal vier punten scoren op ieder aspect. Hierbij wordt een aspect als goed beoordeeld wanneer er minimaal drie punten zijn behaald.

Huisartsen geven gemiddeld de hoogste waardering aan communicatie en informatievoorziening bij kindergeneeskunde. Oogheelkunde kent voor dit aspect de laagste gemiddelde tevredenheidsscore. De resultaten laten zien dat er binnen elk ziekenhuis grote verschillen in beoordeling van communicatie per specialisme zijn. Dit biedt afdelingen de mogelijkheid om bij elkaar te kijken en te leren waar en hoe verbetering mogelijk is, en hoe bestaande patronen doorbroken kunnen worden om betere afstemming in de keten tot stand te brengen.

Huisartsentevredenheidsonderzoek
MediQuest zet op doorlopende basis een tevredenheidsonderzoek uit onder huisartsen. De resultaten van het onderzoek bieden ziekenhuizen concrete aanknopingspunten om de samenwerking met de huisarts te verbeteren en de zorg effectiever in te richten. “Wanneer zorgverleners samenwerken en de zorg hiermee doeltreffender inrichten, leidt dit tot betere kwaliteit van zorg, lagere kosten en een hogere patiëntveiligheid, bijvoorbeeld door betere medicatieoverdracht”, zegt Jon Schaefer, directeur van MediQuest. “De afstemming tussen verschillende zorgverleners is het gebied waar nog heel veel winst te behalen valt om de zorg kwalitatief beter en doelmatiger te maken.”

In het onderzoek zijn ruim 14.000 oordelen uit de periode 2011 t/m 2013 van meer dan duizend huisartsen verzameld over elf specialismen in 68 ziekenhuislocaties. Huisartsen beoordeelden de zorg op zes aspecten.

Plaats een reactie