Huisarts moet centrale rol spelen

Huisartsen moeten een centrale rol spelen bij het behandelen van psychische klachten. Of aan de klachten een psychische stoornis ten grondslag ligt kan hij het beste beoordelen. Bij het vermoeden van een stoornis kan de huisarts naar de psycholoog of psychiater verwijzen. Dit staat in het conceptrapport G-GGZ deel 2 dat het CVZ vrijdag 24 mei 2013 ter consultatie aan partijen in de geestelijke gezondheidszorg heeft aangeboden.

In het bij zorgpartijen onder de aandacht gebrachte conceptrapport heeft het CVZ nader gekeken waar de grenzen liggen van de Geneeskundige GGZ en hoe die zorg goed, zinnig en zuinig kan worden verleend.

In januari van dit jaar vroeg het CVZ in een ‘bestuurlijke consultatieronde’ ook al om reacties op de toenmalige versie van het conceptrapport. De resultaten daarvan zijn in de huidige versie van het rapport verwerkt. Wanneer de reacties van de betrokken partijen nu opnieuw in beeld gebracht zijn, zal het CVZ het rapport voorleggen aan de Adviescommissie Pakket en in de zomer van 2013 het definitieve advies uitbrengen.

Behandeling van klachten, zonder dat sprake is van een psychische stoornis, valt niet onder de Geneeskundige GGZ. Een scherpe afgrenzing tussen psychische klachten en stoornissen is echter niet altijd mogelijk. Het CVZ vindt echter wel dat het onderscheid in beginsel goed als leidraad kan dienen om de huisarts zijn centrale rol te laten vervullen. Behandeling van psychische klachten kan wel vergoed worden binnen de huisartsenzorg en ook preventieve zorg via de huisarts moet volgens het conceptadvies vergoed blijven.

Het CVZ doet een oproep de ontwikkeling van (multidisciplinaire) richtlijnen in de GGZ voortvarend ter hand te nemen.

Plaats een reactie