Huisarts maakt beloftes waar als hulpverlener voor kinderen

Ruim één jaar geleden startten de huisartsen van Medisch Centrum Eudokia in Enschede een opmerkelijk project voor hulpverlening aan kinderen van 0 tot 18 jaar met psychische problemen. Het doel van dit Eureka-JeugdGGZ-project is: snel, dichtbij, kort en krachtig hulp verlenen als de problemen nog niet zo groot zijn geworden. En alleen ernstige problematiek doorverwijzen naar jeugdzorg-instellingen.

De resultaten na één jaar zijn veelbelovend. Er zijn in het eerste jaar in totaal 101 kinderen begeleid en behandeld. Hiervan is slecht 25% doorverwezen naar jeugdzorg- of GGZ-instellingen. Er is géén wachttijd ontstaan en de meeste kinderen (en hun ouders) hadden genoeg aan 5 gesprekken of minder. Het patiëntentevredenheidsonderzoek laat zeer goede resultaten zien.

In het Eureka-project werken huisartsen, een jeugdhulpverlener, een kinderpsychiater en een gezinstherapeut samen. Tevens is er een CJG-loket in het project gerealiseerd. De financiering van het project is gerealiseerd in samenwerking met Menzis. Ook andere zorgverzekeraars, op CZ na, vergoeden deze zorg. Daarnaast participeert Gemeente Enschede financieel in het Eureka-project.

Begin 2012 gaat onder leiding van Prof. Peter Verhaak een NIVEL-onderzoek van start naar de resultaten van het Eureka-project. De resultaten daarvan worden medio 2013 verwacht.
Er is echter een keerzijde: dit inhoudelijk zeer succesvolle project wordt gefinancierd uit het huisartsenbudget. De huisartsen hebben afgelopen jaar dit budget overschreden en de minister heeft daarop het budget voor de huisartsen in 2012 verlaagd. Innovatie wordt dus niet beloond, maar bestraft.

Toch gaan de huisartsen van MC Eudokia in 2012 in ieder geval door met het Eureka-project. Zij geloven er in dat zorg die dichtbij, snel en goedkoop geleverd wordt de toekomst heeft.