Huisarts in Veghel mag werkzaamheden hervatten

Op vrijdag 17 september jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) huisarts J.M. Bonnet in Veghel toestemming gegeven om zijn praktijk weer te openen. Op 29 juli gaf de inspectie hem het bevel om al zijn werkzaamheden als huisarts te stoppen. Bonnet heeft de noodzakelijke verbeteringen ingevoerd en daarmee voldaan aan de voorwaarden die in het bevel gesteld zijn.

Tijdens een inspectiebezoek op 8 september constateerde de inspectie dat Bonnet de meeste verbeteringen had ingevoerd. Inmiddels heeft hij ook aan de laatste voorwaarden voldaan die gesteld zijn in het bevel van juli. Het gaat om de volgende maatregelen:

– Voldoen aan de richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk.
– Een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van deskundige hulp bij telefonische spoedoproepen.
– Voldoen aan de richtlijnen voor geneesmiddelen in spoedeisende situaties.

Het bevel gold tot het moment dat de praktijk naar het oordeel van de inspectie weer verantwoorde zorg kan leveren. Daarvan is nu sprake. Bonnet zal echter nog enkele zaken aanpakken, zoals het goed bekendmaken van het spoednummer van de praktijk aan zijn patiënten. Daarnaast zal Bonnet starten met een accreditatietraject van het Nederlands Huisartsengenootschap en heeft hij toegezegd dat zijn assistente een cursus gaat volgen om telefoontjes van patiënten beter te leren beoordelen op het spoedeisend karakter. Ook is de praktijk in Zijtaart gesloten.

Tijdens een onaangekondigd bezoek op 28 juli constateerde de inspectie grote tekortkomingen in de praktijk, die ernstig gevaar voor de patiëntveiligheid opleverden. De hygiëne in de praktijk en de infectiepreventie schoten ernstig tekort, de geneesmiddelen voor spoedeisende situaties waren niet op orde en de praktijk had geen aparte spoedlijn of keuzemenu met de optie spoed.

De inspectie zal de komende tijd de kwaliteit van de praktijkvoering van de huisarts intensief volgen.

Plaats een reactie