Huisarts blijft verzet bieden tegen de Nederlandse Zorgautoriteit

Huisarts Glenn Mitrasing uit Heerhugowaard blijft zich verzetten tegen de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa). Hij heeft bezwaar aangetekend tegen de boete die hij door de NZa opgelegd kreeg omdat hij niet meewerkte aan het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008.

Kostenonderzoek
In 2008 startte de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) een “kostenonderzoek” onder huisartsen. Ruim vijfhonderd huisartsen kregen het verzoek een online enqu(ee)te in te vullen. Een groot aantal huisartsen, waaronder Mitrasing, tekenden hiertegen bezwaar aan omdat het onderzoek volgens hen zowel inhoudelijk als procedureel onder de maat was en grote gevolgen had voor de kwaliteit van de huisartsenzorg.

“Ruim een kwart van de huisartsen-deelnemers aan het kostenonderzoek hebben via het Leijnse Artz Advocaten te Rotterdam destijds verzocht om ontheffing van de verplichting om de ingevulde enqu(ee)te voor 20 januari 2009 in te sturen, althans deze inlevertermijn op te schorten”, aldus Mitrasing. “De NZa werd verzocht om op korte termijn met een afvaardiging van de Huisartsen in overleg te treden over een aanpassing van de enqu(ee)te. Dit gebeurde niet.” Inmiddels is de NZa wel begonnen met het opleggen van boetes.

Mitrasing: “Het is ronduit stuitend dat een grote groep wetenschappelijk opgeleide mensen door de NZa volledig genegeerd is. De NZa communiceert alleen maar door middel van dreigementen. Wanneer van de zijde van een significant grote groep deelnemende huisartsen, NZa-projectgroep, de LHV, gemotiveerd kenbaar wordt gemaakt dat er bezwaren zijn tegen een dergelijk onderzoek, dan is het uitgangspunt van deze weigeraars dat eerst deze bezwaren behandeld moeten worden met uiteindelijk een eventuele rechterlijke toetsing en niet dat de NZA deelname aan dit onderzoek kan afdwingen door met bij wet vastgestelde sancties te dreigen. Dit is een dwangsom van 1000 Euro per week of een bestuurlijke boete (max. 500 000 Euro) aan universitair geschoolde leden van deze maatschappij.”

Een collega-huisarts laat niettemin weten: “Omdat ik eigenlijk wel overtuigd was dat de NZa compleet ongevoelig zou zijn voor onze, c.q. mijn bezwaren en problemen met de enqu(ee)te, en vanuit de angst voor de enorm hoge boete-dreiging, heb ik mijn enquete toch maar digitaal ingevuld en verstuurd. Dan kun je dus helemaal geen commentaar leveren.

Elke week lijkt er wel één of ander gedrocht uit Den Haag te komen waardoor ik maar blijf werken en computeren, en vooral ook steeds minder verdien voor steeds meer werk.”

Mitrasing, advocatenzoon, verzet zich tegen geweld in welke vorm dan ook. De afgelopen jaren heeft hij veel aandacht gevraagd voor geweld in de Himalaya-Tibetaanse regio en op het Himalaya Film Festival.”Ik zie volstrekt geen verschil tussen het martelen van mensen tot een bekentenis die als ‘waar’ moet gaan gelden door een politieambtenaar en het dreigen met een dwangsom of een bestuurlijke boete door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook Juridisch geweld is geweld.”

Inmiddels consteert de bloggende Pieter Hasekamp, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland,dat de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in Noord Korea thuis hoort (zie Skipr).

Hij adviseert afschaffing van de Wmg waarop de NZa haar bestaan en handelen mee legitimeert.

Tijdens het onderzoek zijn zo’n 60 huisartsenpraktijken vrijgesteld van deelname aan het onderzoek, zo laat de Nza weten. In totaal hebben 470 huisartsen ‘meegewerkt’ aan het onderzoek.

Mitrasing: “Dat klinkt heel aardig, maar uit een analyse van collega-huisarts Roelof Moes ( kolderveen.huisarts-plus.nl ) blijkt dat er uiteindelijk slechts 135 praktijken overbleven voor de gegevensanalyse. Niet representatief dus, ook niet voor de NZa, die een minimum stelde van 250 praktijken.”

De NZa heeft aan twee huisartsen een boete opgelegd. De hoogte van de boete is 1.367 euro.

Meer informatie over het “kostenonderzoek 2008” is te lezen op de websites van stichting De Vrije Huisarts devrijehuisarts.org en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen: vphuisartsen.nl .

Mitrasing zal de komende weken meer informatie geven via zijn website en via twitter.com/VogelvrijeHArts. Hij is weer uitgenodigd voor een formeel gesprek bij de NZa maar koerst zelf aan op een rechtszaak.

Plaats een reactie