Houtrook veroorzaakt overlast

Mensen die overlast ervaren door houtrook worden onvoldoende beschermd, dat stellen alle 25 GGD’en in Nederland in een enquête die uitgevoerd is door De Monitor (KRO-NCRV). Ze pleiten voor meer maatregelen om overlast door houtrook tegen te gaan.

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit zich hierbij aan: “We gaan staatssecretaris Dijksma vragen om een handhaafbare beoordelingsmethode. Gemeenten hebben meer handvatten nodig en die moeten van het Rijk komen”.

Overlast door houtrook

Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). En niet zelden leidt dat tot overlastgevende situaties. Eén op de tien Nederlanders ervaart hinder van buren die een houtkachel of open haard stoken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Instanties kunnen echter weinig doen voor mensen die overlast door houtrook ervaren. Volgens het landelijk Bouwbesluit mogen mensen vanaf hun perceel geen hinder of schade voor anderen veroorzaken. Maar een probleem voor gemeenten is dat het lastig objectief vast te stellen is wat hinder is en wat het verband is tussen de hinder en de open haard of houtkachel van de buren. Ook zijn er geen normen vastgelegd over de schadelijkheid van houtrook.

Fijnstof

En daar maken de GGD’en in Nederland zich zorgen over, want houtkachels stoten inmiddels bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland, blijkt uit cijfers van emissieregistratie.nl. Mensen die overlast ervaren door houtrook, worden dan ook onvoldoende beschermd, blijkt uit een enquête onder alle 25 GGD’en in Nederland. Allen antwoorden dat er meer maatregelen moeten komen, zoals het vastleggen van een luchtkwaliteitsnorm, het stellen van strengere eisen aan houtkachels en het aanwijzen van houtstookvrije buurten.

De Monitor legde de enquêteresultaten voor aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Zij legt de bal weer terug bij de gemeenten: “Omdat bij deze problematiek plaatselijk grote verschillen bestaan, ben ik voorstander van de huidige lokale aanpak. Gemeenten kunnen nu op basis van het landelijke Bouwbesluit zelf optreden tegen houtrookoverlast”, aldus de staatssecretaris.

“Dat ben ik niet met haar eens”, reageert Isabelle Diks, wethouder duurzame ontwikkeling in Leeuwarden namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “Als de schoorsteen van de stoker de juiste lengte heeft en op de juiste plek staat, dan voldoet het aan het bouwbesluit en kan je als gemeente verder niets meer doen. Terwijl de buren wel degelijk hinder ondervinden van de rook”. De VNG gaat de staatssecretaris daarom alsnog vragen om handhaafbare beoordelingsmethoden. “Gemeenten hebben meer handvatten nodig en die moeten van het Rijk komen”.

Meer informatie
http://demonitor.ncrv.nl/rookoverlast

Plaats een reactie