“Houd hulp bij huishouden overeind”

De kabinetsplannen voor een forse reductie op hulp bij het huishouden zijn een historische vergissing. De kwetsbare mensen die van deze hulp afhankelijk zijn, lopen de kans in nog grotere problemen te komen. En de werkgelegenheid in deze sector gaat voor het grootste deel verloren. Cliënten en medewerkers maken zich terecht zorgen. Cordaan werkt samen met andere partijen aan alternatieven, waardoor cliënten hun hulp behouden en medewerkers hun baan.

Door het voornemen van het kabinet om 75% te bezuinigen op hulp bij het huishouden dreigen zo’n 12.000 Amsterdammers hun ondersteuning te verliezen. Daardoor kunnen vele van hen niet meer zelfstandig wonen. En van de 2.300 huishoudelijke hulpen die bij Cordaan Thuiszorg werken, zal driekwart haar of zijn baan kwijt raken. De actiedag van o.m. AbvaKabo en SP onderstreept het belang van hulp bij het huishouden, voor zowel cliënten als voor de werkgelegenheid.

Eelco Damen, voorzitter raad van bestuur: “Dat het kabinet meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf wil leggen, daar is op zich niets mis mee. Maar het zou een historische vergissing zijn als het mes echt in de hulp bij het huishouden wordt gezet. Daarvan worden zo veel mensen de dupe, dan bezuinig je echt op de verkeerde manier. We denken graag mee over alternatieven en daarom hebben we het initiatief genomen om samen met de gemeente Amsterdam, andere zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, welzijnsinstellingen en woningcorporaties de handen ineen te slaan. Met als doel de zorg voor hulpbehoevende Amsterdammers op peil te houden en het dreigende verlies aan arbeidsplaatsen te voorkomen”.

Het bundelen van de krachten zou wat Cordaan betreft moeten leiden tot één lokale serviceorganisatie, waarbij de volgende zaken als uitgangspunten kunnen gelden:

• Voor mensen die echt niet zonder hulp kunnen, zou de voorziening moeten blijven bestaan. Zoals voor mensen met dementie, of zonder sociaal netwerk, of zonder voldoende eigen geld.

• Leer van het buitenland. Verlaag de kosten. Niet door minder loon, maar door het beperken van bijkomende kosten zoals werkgeverslasten. Onderzoek de mogelijkheden van loonsuppletie en belastingvoordeel zodat meer ouderen zelf (een deel) van de loonkosten voor hun rekening nemen.

• Handhaaf en versterk de inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

De meest praktische hulp die ons land kent is Hulp bij het Huishouden. Het gaat hierbij om het schoonhouden van keuken, wc en douche, het doen van de was en een extra oogje in het zeil. Deze hulp is voor veel ouderen en chronisch zieken een voorwaarde om zelfstandig en veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Plaats een reactie