Hooikoorts tot in de herfst?

Het hooikoortsseizoen is weer aangebroken. Hooikoorts kost de gezondheidszorg ruim 7 miljoen euro per jaar, los van wat mensen uitgeven aan zelfzorgmedicijnen bij de drogist of supermarkt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het hooikoortsseizoen langer wordt.

Niezen, een loopneus, rode branderige of tranende ogen, een opgezette keel of gezwollen oogleden, honderdduizenden Nederlanders herkennen hierin de symptomen van hooikoorts, iedere lente weer. Hooikoorts is een allergische reactie op pollen van gras of bomen. In 2008 gingen zo’n 20 op de 1000 mensen naar de huisarts of kregen een recept vanwege hooikoorts. Dat zijn rond de 330.000 mensen. Het totaal aantal mensen dat last heeft van hooikoorts ligt nog veel hoger, want veel hooikoortspatiënten bezoeken de huisarts niet en krijgen geen geneesmiddelen op recept. Er zijn tal van zelfzorgartikelen te koop bij de drogist. En veel mensen weten inmiddels zelf precies wat ze er het beste tegen kunnen doen.

Zeven miljoen euro
Hooikoorts komt het meeste voor in de leeftijd van 15 tot 44 jaar, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) naar het voorkomen en de zorgkosten van hooikoorts. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Team Invasieve Exoten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Patiënten met hooikoorts bezochten in 2008 0,7 keer de huisarts of hadden een telefonisch consult. Ze gebruikten bijna 6 euro per patiënt aan voorgeschreven geneesmiddelen. En per 1000 patiënten met hooikoorts werden 10,5 patiënten verwezen naar de specialist. Dit betekent in totaal 7,16 miljoen euro aan zorgkosten vanwege hooikoorts (in 2008), zelfzorgmiddelen niet meegerekend. De meeste kosten voor hooikoorts worden gemaakt in mei en juni.

Ambrosia
Het ministerie van LNV wilde inzicht in de kosten van hooikoorts, omdat het vreest dat het hooikoortsseizoen langer wordt nu de uitheemse plant ambrosia steeds vaker wordt aangetroffen in Nederland. De plant bloeit van augustus tot oktober en kan hevige allergische reacties veroorzaken. Vanwege de hevigheid van deze allergische reacties zouden bovendien meer mensen een beroep kunnen doen op de huisarts of specialist, dan alleen vanwege een langer hooikoortsseizoen.

LINH
Het onderzoek is uitgevoerd met anonieme gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen die deelnemen aan het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). LINH telt 92 huisartspraktijken met meer dan 350.000 ingeschreven patiënten (juli 2008) en heeft als doel een landelijk representatief beeld te geven van bij de huisarts gepresenteerde ziekten en aandoeningen, consulten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen.

Plaats een reactie