Hoogste veiligheidseisen berging radioactief afval België

Nederland zal pleiten voor de hoogste veiligheidseisen bij de berging van radioactief afval in België. Dat verklaarde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 8 februari 2012 na overleg met een delegatie uit de provincie Noord-Brabant.

Delegatie uit Noord-Brabant
België doet onderzoek naar de mogelijkheden van berging van radioactief afval, afkomstig uit Belgische kerncentrales en onderzoeksreactor, in diepe bodemlagen. Voor de bergingen gelden zeer strenge regels rondom veiligheid en milieu.

De delegatie uit Noord-Brabant, bestaande uit gedeputeerde Van den Hout, wethouder van gemeente Bergeijk Van der Meijden en directeur van Brabant Water Van Nuland, vroeg aandacht voor mogelijk grensoverschrijdende effecten van de berging.

Overleg met België
‘Er blijft regelmatig contact met de Belgische autoriteiten,’ aldus minister Verhagen. ‘Als de plannen concreter worden, zullen we met België overleggen om te verzekeren dat er geen gevolgen zijn voor de veiligheid of het milieu. Natuurlijk stellen we Noord-Brabant daar steeds van op de hoogte.’

Onderzoek naar geschikte grondlagen
NIRAS, de Belgische organisatie die radioactief afval beheert, kijkt niet naar een locatie voor de berging. Wel onderzoekt NIRAS in opdracht van de Belgische regering welke grondlagen geschikt zijn. Sommige van deze lagen die bevinden zich in het grensgebied met Nederland. Mede op verzoek van het ministerie van EL&I en de provincie Noord-Brabant heeft NIRA toegezegd dit onderzoek te verruimen naar dieper liggende grondlagen in andere delen van België.

Eindberging
Elk land in Europa stelt een plan op over de eindberging van radioactief afval. In Nederland wordt kernafval in ieder geval komende 100 jaar bovengronds opgeslagen bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland.

Plaats een reactie