Hoogste kwaliteitsniveau voor Intensive Care Isala

De Intensive Care van de Isala klinieken in Zwolle mag zich voortaan een ‘level drie’ Intensive Care (IC) noemen: het hoogst mogelijke niveau van IC-zorg binnen Nederlandse ziekenhuizen. Dit is voor een niet-academisch ziekenhuis een bijzondere prestatie. Voor een ‘level drie’ beoordeling moet een IC aan veel kwaliteitsvoorwaarden voldoen. De erkenning wordt toegekend door de commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care (NKIC) van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) aan de hand van een visitatietraject.

Level drie
Een level drie IC is gericht op patiënten met zeer gecompliceerde en zeer ernstige ziektebeelden, bij wie tegelijkertijd meerdere vitale functies verstoord zijn. Voor deze patiënten is continue beschikbaarheid en aanwezigheid van gespecialiseerde verpleegkundigen en exclusief beschikbare intensivisten noodzakelijk. De IC van Isala klinieken heeft een bovenregionale functie op het terrein van onder meer traumazorg, leverchirurgie, oncologie, neurochirurgie, neuroradiologie, cardiologie en hart- en longchirurgie.

Visitatie
Een visitatie is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningproces door medische specialisten en (hoofd-) IC-verpleegkundigen. Daartoe voert een aantal getrainde beroepsgenoten een onderzoek uit bij de Intensive Care die de visitatie heeft aangevraagd. Zowel verpleegkundig als medisch wordt beoordeeld of de zorg optimaal is en de borging kwaliteit gegarandeerd is. De commissie beoordeelt de aangeleverde stukken en legt een bezoek af aan de afdeling intensive care. Vervolgens wordt gekeken aan de hand van een vragenlijst en interviews met alle verantwoordelijke leidinggevenden in het ziekenhuis of de betreffende praktijk volgens de geldende normen is georganiseerd.

Plaats een reactie