Hoogleraar waarschuwt voor kortzichtigheid in diabeteszorg

Prof. dr. Michaela Diamant van het diabetescentrum VUmc stelt dat de huidige one size fits all-aanpak van diabetes type 2 mogelijk niet voldoende rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen rond de volksziekte diabetes. Deze aanpak houdt in dat diabetespatiënten een standaardbehandeling krijgen via de huisarts. Dat is goedkoop en kan effectief zijn, maar niet voor iedereen. Bovendien is het onzeker of deze aanpak bijdraagt aan oplossingen of betere behandelingen voor de naar verwachting 1,3 miljoen Nederlandse diabetespatiënten in 2025. Daarvoor blijven wetenschappelijk onderzoek en de inbreng van academische centra nodig, aldus Diamant, die vandaag haar oratie Academische Diabetologie 2010 – whose need is it? uitspreekt.

Momenteel krijgen patiënten met diabetes type 2 – vroeger ouderdomssuiker genoemd – door de huisarts volgens protocol een standaardbehandeling voorgeschreven. Dat is kosteneffectiever dan zorg op maat. Nadeel van deze integrale bekostiging van diabeteszorg, waarbij de huisarts het budget beheert, is dat verwijzing van patiënten naar specialisten niet wordt gestimuleerd, aldus Diamant.

In de door de politiek en zorgverzekeraars gevoerde ketenzorg- en bekostigingsdiscussie worden de diabetescentra van de universitaire medische centra (UMC’s) niet eens genoemd. Terwijl juist deze UMC’s innovatief wetenschappelijk onderzoek verrichten bij diabetespatiënten in álle stadia van de ziekte. Dergelijk onderzoek kan nieuwe inzichten verschaffen in de ontstaanswijze van diabetes type 2, waardoor op termijn nieuwe preventieve en behandelopties kunnen worden ontwikkeld.

Prof. dr. Diamant pleit dan ook voor subtiele accentverschuivingen in de huidige aanpak van diabetes, namelijk van een beleid gericht op het hier en nu, naar meer steun voor onderzoek en innovatie. Op die manier draagt Nederland ook internationaal een steentje bij aan de toekomstige oplossing van het diabetesprobleem.

Groeiend diabetesprobleem
Diabetes is de snelst groeiende chronische aandoening. In Nederland lijden meer dan driekwart miljoen mensen eraan. Het merendeel daarvan heeft type 2, gerelateerd aan ouderdom en overgewicht. Als de huidige trend zich voortzet zullen in 2025 ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders diabetes hebben.

Plaats een reactie