Hoog ziekteverzuim Nederlandse werknemer

Nederlandse werknemers melden zich minder vaak ziek in vergelijking met collega’s uit omringende landen. Ze zijn echter bij ziekte relatief lang afwezig. Deze verzuimdagen kosten werkgevers in Nederland jaarlijks circa 10,8 miljard euro aan directe kosten.
Dat blijkt uit de European Sick Leave Index (ESLI), een jaarlijks onderzoek van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon naar arbeidsverzuim in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Er werden gegevens verzameld bij bijna tweehonderd werkgevers met gezamenlijk meer dan 370.000 mensen in dienst.

Verzuimpercentages en -frequentie
Over de periode 2005-2008 had Nederland het hoogste gemiddelde verzuimpercentage (4,45%) van de vier West-Europese landen. Ter vergelijking: Duitsland had in dezelfde periode een verzuimpercentage van 4,07%.Nederland laat over vier jaar gemeten de grootste daling in verzuimpercentage zien, maar behoort nog steeds tot de bovenkant van Europa. Uit de ESLI komt wel naar voren dat Nederlandse werkgevers erin geslaagd zijn de productiviteit van hun werknemers over de afgelopen vier jaar te verhogen met 4,5%. Hiermee heeft Nederland het productiviteitsverlies als gevolg van verzuim van een bovengemiddeld niveau naar een gemiddeld niveau teruggebracht.

Ondanks de uitgebreide Nederlandse wetgeving rondom re-integratie en de inspanningen van een relatief groot aantal dienstverleners die zich hierop richten, stagneert het verder terugdringen van langdurig verzuim. Het gemiddeld aantal verzuimdagen van Nederlandse werknemers bedraagt al jaren zo’n 10 dagen per ziekmelding. Alleen in Frankrijk (gemiddeld 13,5 dagen per ziekmelding) zijn werknemers langer afwezig. Duitsland (6,6 dagen) en België (7,3 dagen) doen het in vergelijking met Nederland en Frankrijk veel beter. Nederlandse werknemers die zich ziek melden, doen dat gemiddeld twee keer per jaar. Dat is meer dan in Frankrijk (1,8 keer), maar minder dan in Duitsland (2,4 keer) en België (2,3 keer).

Hoge kosten ziekteverzuim
(Ziekte)verzuim heeft grote financiële consequenties. De bijna tweehonderd Europese werkgevers uit het Aon-onderzoek kregen in 2008 te maken met circa 665 miljoen euro aan directe kosten door ziekteverzuim. Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna 160 euro aan directe kosten. Daar komen onder andere de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bij.

In 2008 kostten de 570.000 verzuimdagen van de 49.000 Nederlandse werknemers uit het Aon-onderzoek, de betrokken werkgevers ruim 91,2 miljoen euro aan directe kosten. Uitgaande van het totaal aantal werknemers in ons land (7,54 miljoen, CBS) levert ziekteverzuim Nederlandse werkgevers een schadepost op van jaarlijks ruim 10,8 miljard euro (directe kosten).

”De financiële consequenties voor werkgevers zijn, ondanks de verschillen in sociale zekerheid, in alle deelnemende landen even substantieel,” zegt Peter Abelskamp, Executive Director Health & Benefits EMEA bij Aon Consulting. “Gemotiveerd en betrokken personeel verzuimt minder en is productiever. Werkgevers doen er daarom goed aan niet alleen op gezondheid, maar ook op betrokkenheid en motivatie te sturen en hierin te investeren.”

European Sick Leave Index
Met de ESLI introduceert Aon Consulting de grootste en eerste Europese index in zijn soort. Met dit onderzoek wil Aon Consulting werkgevers van concrete informatie voorzien en hen informeren over de (financiële) gevolgen van arbeidsverzuim.

De traditionele methodiek voor het meten van ziekteverzuim is het bijhouden van het aantal ziektedagen dat door werknemers op jaarbasis wordt opgenomen. Als aanvulling hierop meet de ESLI ook de effecten van ziekteverzuim op de productiviteit. De ESLI kwantificeert bijvoorbeeld het effect van het ziekteverzuim van één werknemer gedurende een aaneengesloten periode van tweehonderd dagen ten opzichte van het ziekteverzuim van twintig werknemers gedurende tien dagen verspreid over het gehele jaar.

“Ook is een beter begrip van variabelen, zoals de duur en frequentie van ziekteverzuim en het effect daarvan op de productiviteit, van grote waarde voor werkgevers. Dit geeft inzicht voor human resource management, riskmanagement en bedrijfsplanning, wat vooral in deze economisch onzekere tijden belangrijk is,” aldus Abelskamp.

“HR-afdelingen en aanverwante afdelingen worden steeds vaker gevraagd om een verantwoording van de toegevoegde waarde van gedane investeringen in human resources. De ESLI is een aanzienlijke stap voorwaarts in termen van de hulp die daarbij geboden wordt. Als een onderneming bijvoorbeeld een nieuw initiatief neemt om managers te trainen in het identificeren van de risico’s van langdurig ziekteverzuim, kan het directe financiële voordeel daarvan worden gemeten,” voegt Abelskamp toe.

Aon Consulting wil de ESLI in 2010 ook gaan uitvoeren in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en mogelijk andere Europese landen. Meer over de ESLI en het bijbehorende rapport is te vinden via www.aon.nl/esli.

Over Aon Consulting
Aon Consulting behoort tot de top van mondiaal opererende HR-adviesbureaus met ruim 6.300 professionals verspreid over 229 kantoren wereldwijd. Wij werken samen met organisaties om hun bedrijfsprestaties te verbeteren en vorm te geven aan de werkomgeving van de toekomst door middel van arbeidsvoorwaarden, competentiemanagement en strategieën en oplossingen voor beloningen. In 2006, 2007, 2008 en 2009 is Aon Consulting door de lezers van Business Insurance Magazine uitgeroepen tot het beste adviesbureau voor arbeidsvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar www.aon.mediaroom.com.

Over Aon Nederland
Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 12 vestigingen met 1.600 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 36.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON). Kijk voor meer informatie op www.aon.nl.

1 gedachte over “Hoog ziekteverzuim Nederlandse werknemer”

Plaats een reactie