Hoofdpijnpoli Flevoziekenhuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs

Tijdens de Oogzorgnetwerkdag op 29 september 2011 ontving de Hoofdpijnpoli van de kinderkliniek van het Flevoziekenhuis de Oogzorgnetwerk Partnerprijs. De Hoofdpijnpoli heeft de prijs gewonnen, omdat de poli het mogelijk maakt om binnen één dag eenvoudige oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn bij kinderen te kunnen achterhalen. Het Flevoziekenhuis is één van de veertien ziekenhuispartners van Het Oogzorgnetwerk.

Van links naar rechts: Mw. Varida Haarloo, optometrist/orthoptist, Mw. Dr. Jenny Ongkosuwito, oogarts – Hoofdpijnpoli – Flevoziekenhuis. Fotograaf: John de Pater.

Hoofdpijnpoli: oogheelkundige screening van kinderen met hoofdpijn

In januari 2011 jl. is de Hoofdpijnpoli van de kinderkliniek van het Flevoziekenhuis gestart. Op de Hoofdpijnpoli worden alleen kinderen met hoofdpijnklachten gezien, die nog niet bekend zijn bij oogheelkunde. Door een nauwe samenwerking tussen kinderartsen, oogartsen en optometrist-orthoptist is het mogelijk om binnen één dag eenvoudige oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn te verhelpen, zonder dat daar (dure) beeldvormende onderzoeken bij nodig zijn.

De Oogzorgnetwerkdag

De Oogzorgnetwerkdag is een jaarlijkse bijeenkomst voor alle personen, samenwerkingspartners en organisaties die op enige wijze aan Het Oogzorgnetwerk verbonden zijn. Het doel van de dag is kennis te delen over ontwikkelingen binnen het netwerk en de oogheelkunde en daarmee goede ideeën verder te verspreiden, zodat meer oogheelkundige patiënten hiervan profiteren.

De Oogzorgnetwerkdag werd dit jaar voor de zevende keer georganiseerd en stond in het teken van presteren op hoog niveau – hetgeen Het Oogzorgnetwerk nastreeft – en het 10-jarig bestaan van Het Oogzorgnetwerk. Op de informatiemarkt in stadion De Kuip kwamen de ziekenhuizen tot fysieke uitwisseling van kennis. Elk ziekenhuis bemande een eigen stand waarin een project werd gepresenteerd waarmee zij de zorg voor hun oogpatiënten het afgelopen jaar hebben verbeterd. Kennis, ervaringen, ideeën en concrete informatie zoals patiëntenfolders en protocollen werden uitgewisseld. Het Antonius Ziekenhuis Sneek vertelde over het inrichten van speciale spreekuren voor glaucoompatiënten waarin zij tijdens één bezoek aan het ziekenhuis meerdere onderzoeken krijgen en altijd gezien worden door de glaucoomspecialisten. Dit verbetert de kwaliteit van zorg, vermindert de belasting voor de patiënt en bovendien verbetert dit de efficiency op de polikliniek.

Het Slingeland Ziekenhuis vertelde over de intensieve samenwerking tussen de huisartsen en de afdeling oogheelkunde, waardoor patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuizen hoeven. Dit bespaart de patiënt een ziekenhuisbezoek en het dure gezondheidszorgsysteem kosten.

In het Deventer Ziekenhuis is de wachttijd aangenamer gemaakt door aankleding van de wachtruimte, goede informatievoorziening en het schenken van versie koffie. Dit heeft een zeer positief effect op de patiënttevredenheid.

De Oogzorgnetwerk Partnerprijs bestaat uit een echte beker en een kunstwerk van Wim Heesakkers met de titel ‘Follow your dream’. Voor voordurende kwaliteitsverbetering en het presenteren op top niveau is het essentieel te blijven dromen en deze dromen ook te volgen. In voorgaande jaren hebben het Sint Franciscus Gasthuis, het Optometristen Collectief Rijnmond, het Slingeland Ziekenhuis, zorgverzekeraar CZ en het IJsselland Ziekenhuis de Oogzorgnetwerk Partnerprijs gewonnen. Deze wordt uitgereikt voor een bijzondere bijdrage binnen Het Oogzorgnetwerk die zorgt voor excellente oogheelkundige zorg.

Plaats een reactie