Honderd meldingen incidenten in eerstelijnszorg

Tijdens de eerste nationale meldweek patiëntveiligheid van 27 september tot en met 3 oktober 2010 zijn honderd incidenten gemeld. Vijftien eerstelijns beroepsorganisaties, het ministerie van VWS en de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud hadden de aangesloten leden opgeroepen om mee te doen aan de meldweek.

Verbeteren patiëntveiligheid

De honderd meldingen waren afkomstig uit bijna alle eerstelijns beroepsgroepen die deelnamen. Bij circa vijf procent van de meldingen was sprake van potentieel ernstige gevolgen voor de patiënt. Tweederde van de melders geven aan dat zij maatregelen genomen hebben om hun gemelde incident in de toekomst te voorkomen. ‘We zijn positief gestemd dat de beroepsbeoefenaren uit de eerstelijnszorg bezig zijn met patiëntenveiligheid.

Extra aandacht voor patiëntveiligheid in de eerste lijn was ook het voornaamste doel van de meldweek. De voorlopige resultaten laten zien dat, naast incidenten in het ziekenhuis, ook in de eerste lijn potentieel ernstige incidenten voorkomen. Het is noodzakelijk ook in de eerste lijn aandacht te blijven besteden aan het verbeteren van patiëntveiligheid,’ aldus de onderzoekers van IQ healthcare.

Hiervoor vinden al verschillende initiatieven plaats, zoals het “Zorg voor Veilig” programma (zie www.zorgvoorveilig.nl).

Aandacht patiëntveiligheid

Het was de eerste keer dat in Nederland een nationale meldweek patiëntveiligheid werd gehouden voor zorgverleners uit de eerste lijn. Dat zijn huisartsen, diëtisten, doktersassistenten, apothekers, ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, oefentherapeuten, huidtherapeuten, mondhygiënisten, tandartsen en fysiotherapeuten.

In de komende maanden zullen de meldingen worden geanalyseerd door een multidisciplinair samengesteld onderzoeksteam. De uitkomsten worden begin 2011 worden gepresenteerd in een landelijke conferentie.

Plaats een reactie