Home Instead Thuisservice speelt in op individuele behoeften senioren

0
2191

De Amerikaanse thuiszorgorganisatie Home Instead Senior Care zet deze maand voet aan wal in Nederland met een eerste franchisevestiging in ons land. Onder de naam Home Instead Thuisservice gaat de organisatie individuele, niet-medische thuisservice verlenen aan senioren in Nederland. De dienstverlener speelt daarmee in op de groeiende vraag van ouderen naar persoonlijke service aan huis.

De vergrijzing in Nederland is een feit en zal de komende jaren verder toenemen. Daarbij zijn senioren in toenemende mate gesteld op hun comfort en blijven ze het liefst zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving wonen. Vanuit dit inzicht verwierf directeur Eric Kindt afgelopen november de Nederlandse masterfranchiselicentie van Home Instead Senior Care samen met medeoprichters Laurens de Goeij en Bas Steenbergen. De drie partners combineren ruime ervaring in de zorg met ondernemerschap en klantgerichtheid. “Bij Home Instead Thuisservice krijgen senioren precies die persoonlijke aandacht waaraan ze behoefte hebben. Wij hebben de tijd voor senioren en er is geen sprake van ‘stopwatch-werkzaamheden’,” aldus Kindt.

Metgezelschap
Home Instead Thuisservice is volgens Kindt veel meer dan de reguliere thuiszorg op vaste tijden: “Onze aanpak is vernieuwend in Nederland. Het accent bij Home Instead Thuisservice ligt op samen dingen doen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Wij noemen dat ‘metgezelschap’, een combinatie van een metgezel zijn en gezelschap houden.” Naast dit sociale aspect verleent de thuisserviceorganisatie ook hulp in en om het huis, waaronder lichthuishoudelijke werkzaamheden, samen boodschappen doen, en assistentie bij bijvoorbeeld douchen, aankleden en cognitieve stoornissen zoals Alzheimer. Hiermee voegt Home Instead Thuisservice niet alleen iets toe aan het leven van senioren, ook neemt het een deel van de zorg uit handen van hun kinderen. Kindt: “Die hebben vaak hun eigen gezin en baan. Als daar dan nog de verzorging van een bejaarde ouder bij komt, leidt dat niet zelden tot tijdgebrek en stress. Daarin willen wij ondersteuning bieden.”

Welzijn in plaats van zorg
Home Instead Thuisservice werkt vanuit een welzijnsgedachte en niet vanuit gefinancierde zorgoplossingen. “In navolging van overheidsbeleid gaan wij uit van de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van burgers,” zegt Kindt. “Ouder worden is een normaal proces waarbij mensen ondersteuning nodig hebben maar waar lang niet altijd zorg tegenover hoeft te staan. Ons type service voorkomt zorgconsumptie en draagt eraan bij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Hierdoor worden ligdagen in verzorgings- en verpleeghuizen voorkomen of uitgesteld wat op landelijk niveau forse besparingen kan opleveren.”

Wereldwijd netwerk, landelijke dekking
Het franchise-netwerk waar Home Instead Thuisservice deel van uitmaakt omvatte al ruim 975 vestigingen in zestien landen wereldwijd. Nu komt daar dus ook Nederland bij. Paul Hogan, oprichter van de Amerikaanse moederorganisatie is blij met de nieuwe samenwerking: “Home Instead Senior Care heeft inmiddels wereldwijd bewezen dat haar serviceverlening op maat aansluit bij de wensen van senioren. We zijn ervan overtuigd dat Home Instead Thuisservice ook in Nederland een succesvolle bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van leven van senioren.”

Home Instead Thuisservice start haar eerste vestiging in de regio Zuid-Kennemerland, waaronder de gemeenten Heemstede, Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen en Haarlemmerliede vallen. Vanaf 2013 staat een verdere uitrol via regionale franchisenemers gepland met als doelstelling een landelijk dekkende organisatie van ongeveer dertig franchisenemers binnen vijf jaar. De diensten van Home Instead Thuisservice worden aangeboden op particuliere basis waarvoor geen CIZ-indicatie nodig is. Ook senioren met een vrij besteedbare PGB kunnen dit aanwenden voor de diensten van Home Instead Thuisservice.

Over Home Instead Thuisservice
Home Instead Thuisservice heeft als missie het verlenen van persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige niet-medische diensten aan senioren. Dit met als doel dat zij op een comfortabele manier zo lang mogelijk hun leven in de eigen vertrouwde thuisomgeving kunnen voortzetten. Home Instead Thuisservice is opgericht door Eric Kindt, Laurens de Goeij en Bas Steenbergen. Het eerste kantoor is gevestigd in de regio Zuid-Kennemerland. Home Instead Thuisservice heeft een duidelijke groeistrategie en wil de komende vijf jaar uitgroeien tot een landelijke organisatie met circa dertig franchisenemers in Nederland. Home Instead Thuisservice maakt deel uit van een franchisenetwerk en is onderdeel van het Amerikaanse Home Instead Senior Care.

Meer informatie: www.homeinstead.nl.