Home Instead Senior Care wil uitbreiden in Nederland

Home Instead Senior Care, een Amerikaans netwerk van franchisekantoren dat wereldwijd persoonlijke, niet-medische thuiszorg voor senioren biedt, wil nu ook in Nederland voet aan de grond krijgen. De organisatie speelt daarmee in op de groeiende behoefte van ouderen in ons land naar zorg aan huis.

Tijdens een seminar op 22 februari introduceert Home Instead Senior Care zijn formule aan geïnteresseerden in het opzetten van een overkoepelende franchiseorganisatie in Nederland. Naast managementteamleden van het Amerikaanse hoofdkantoor, gaan Europese franchiseondernemers in op de praktijk van een franchiseorganisatie. Experts op het gebied van financiering en juridische aspecten staan bovendien uitgebreid stil bij de zakelijke kant ervan.

Vergrijzing
Home Instead Senior Care voorziet naar eigen zeggen in een groeiende behoefte aan seniorenzorg aan huis. “Net als in de rest van de Westerse wereld is de vergrijzing in Nederland een feit. Maar kwalitatieve thuiszorg voor ouderen blijft daarbij nog achter,” zegt Yoshino Nakajima, Chief Development Officer van Home Instead Senior Care. Nederland telt ruim 2,6 miljoen 65-plussers, waarvan bijna 800.000 mensen tachtig jaar of ouder zijn. Dit aantal zal de komende jaren verder stijgen. In 2040 ligt naar verwachting het aantal 65-plussers zelfs rond de 4,5 miljoen*. “Senioren stellen tegenwoordig hogere eisen aan zorg. Daarnaast is het voor hen belangrijk om zo lang mogelijk onafhankelijk te zijn en in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. Home Instead Senior Care wil aan deze behoefte tegemoet komen door zich via zijn franchisenetwerk ook in Nederland te vestigen.”

Persoonlijk en efficiënt
“Zorg op maat, persoonlijke aandacht en een buurtgerichte aanpak zijn eigenschappen waarin Home Instead Senior Care zich onderscheidt,” zegt Nakajima. “Het is onze missie om senioren de mogelijkheid te bieden in hun eigen omgeving gezond en gelukkig oud te worden.” Thuiszorg is volgens Nakajima niet alleen persoonlijker, maar ook kostenefficiënter: “Kosten voor bijvoorbeeld huisvesting in zorginstellingen vallen weg. Ouderen blijven in hun eigen huis wonen en krijgen precies die aandacht die ze nodig hebben.” Home Instead Senior Care realiseerde eerder succesvol het franchiseconcept in Europese landen als Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland, Finland en Zwitserland. “Nu willen we ook in Nederland starten, want de vraag naar kwalitatief goede seniorenzorg aan huis is er en zal de komende jaren alleen maar stijgen.”

Seminar, dinsdag 22 februari, 12:00 uur
Het seminar van Home Instead Senior Care vindt plaats op 22 februari 2011 van 12:00 tot 15:30 op het kantoor van Greenberg Traurig in Amsterdam. Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 februari aanmelden via http://www.buyusa.gov/netherlands/nl/seminarhomeinstead.html of rechtstreeks bij de Amerikaanse Ambassade: Jennifer.Ritfeld@trade.gov of 070-3102416 / 7

Plaats een reactie