Hogere dioxine gehaltes in eieren van eigen kippen

Onderzoek van het RIKILT en RIVM in opdracht van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (BuRO-NVWA) toont aan dat de dioxinegehaltes in eieren van eigen kippen in het algemeen hoger zijn dan in eieren die in de winkel worden gekocht.

BuRO-NVWA adviseert consumenten het advies over het eten van eieren van het Voedingscentrum te volgen. Volgens het Voedingscentrum past de consumptie van gemiddeld drie eieren per week in een gevarieerde voeding. Als consumenten zich houden aan dit voedingsadvies is het gezondheidsrisico voor de consumptie van eieren van hobbykippen verwaarloosbaar klein.

Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (BuRO-NVWA) liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van de onrust die eind 2013 in Noord Nederland ontstond door berichtgeving over de aanwezigheid van dioxine en verwante stoffen in eieren van kippen van particuliere kippenhouders. Onderzoeksinstituten RIVM en RIKILT hebben eieren van 62 houders van hobbykippen verspreid over Nederland onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat eieren van eigen kippen in het algemeen een verhoogd gehalte aan dioxines hebben. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor regionale verschillen.

Haan, Kippen

Oorzaak
Wanneer kippen voer van de grond pikken, krijgen zij ook grond binnen. Dat is vermoedelijk de belangrijkste oorzaak voor de verhoogde gehaltes. Eerder onderzoek heeft laten zien dat zelfs relatief lage gehaltes aan dioxines in de grond al kunnen leiden tot verhoogde gehaltes in eieren. Het gaat dus niet om sterk vervuilde grond maar om de milieuverontreiniging die alom in Nederland aanwezig is.

Wat u kunt doen
Particuliere kippenhouders kunnen maatregelen treffen om de dioxinegehaltes in eieren van eigen kippen te verlagen. Zij kunnen de grond in en rond de ren vervangen door schone grond of zand. Ook kunnen er tegels aangebracht worden en zou het kippenhok regelmatig verschoond moeten worden. Verder is het raadzaam om dieren te voeren vanuit een bak in plaats van het voer uit te strooien op de grond. Dioxines kunnen onder andere afkomstig zijn van (oude) stookplaatsen of het uitstrooien van as. Het is daarom raadzaam om stookplaatsen weg te halen uit (de buurt van) de ren.

Meer informatie
Pagina Dioxine
Rapport Dioxines en PCB’s in eieren van particuliere kippenhouders (PDF)
Beoordeling inzake aanwezigheid van dioxinen en dioxine-achtige PCB’s in eieren van particulieren (PDF)
Advies over het risico van dioxines en verwante stoffen in eieren van kippen van particuliere kippenhouders voor de volksgezondheid

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit via 0900-03 88.

Plaats een reactie