Hoger salaris minder corruptie

Hogere ambtenarensalarissen blijken tot minder corrupt gedrag te leiden. Dit bevestigt één van de laboratoriumexperimenten die Roel van Veldhuizen deed in zijn onderzoek op het terrein van de experimentele economie.

Euro BillsFotocredits: Tax Credits (cc)

Van Veldhuizen onderzocht het verband tussen corruptie en ambtenarensalarissen.

In een experiment kregen proefpersonen in de rol van ambtenaar de mogelijkheid een steekpenning te accepteren, waarna ze moesten kiezen tussen een neutrale en een corrupte maatregel. Er waren twee verschillende versies van het experiment: één met een relatief hoog salaris voor de ‘ambtenaar’ en één met een relatief laag salaris. Ambtenaren met hoger salaris vertonen hierbij aanzienlijk minder corrupt gedrag.

In een ander experiment reproduceert Van Veldhuizen een invloedrijke studie van Mas & Moretti (uit 2009), waarin werd aangetoond dat caissières harder werken als ze bekeken worden door productieve collega’s. In Van Veldhuizens experiment vertegenwoordigden de proefpersonen arbeiders die lid zijn van een productieteam. Hoewel hun beloning vaststond, konden ze door harder te werken ervoor zorgen dat hun teamgenoten minder werk hoefden te doen en eerder naar huis mochten. Van Veldhuizen verwachtte dat de proefpersonen (net als in de studie van Mas & Moretti) harder zouden werken naarmate ze samenwerkten met productievere collega’s die hun observeerden. Dat bleek echter niet het geval. Dit suggereert dat de resultaten van Mas & Moretti niet zo eenvoudig kunnen worden toegepast op andere situaties als eerder vaak is aangenomen.

In zijn onderzoek bootst Van Veldhuizen keuzeprocessen – economische beslissingsproblemen – na in laboratoriumexperimenten. Hij behandelt vier onderzoeksvragen. Naast bovengenoemde onderwerpen keek hij ook naar economisch gedrag op markten voor fossiele brandstoffen en mineralen en naar de gevoeligheid van mensen met een lagere wilskracht voor zogeheten framing-effecten.

Dhr. R.R. van Veldhuizen: Essays in experimental economics. Promotor is dhr. prof. dr. J.H. Sonnemans. Datum 31 januari 2013

Plaats een reactie