Hoger rendement silicium zonnecellen

Verreweg de meeste zonnecellen worden gemaakt van kristallijn silicium. Deze zonnecellen zijn bovendien de meest efficiënte op de markt. Helaas is silicium duur, waardoor het moeilijk is om de kosten van zulke zonnecellen drastisch te verlagen.

Het silicium is niet duur omdat het schaars is, integendeel, maar omdat het heel zuiver moet zijn om er goede zonnecellen van te maken. Niemand weet echter precies hóe zuiver en daarom spelen fabrikanten op zeker, met andere woorden: ze maken en gebruiken zuiverder en dus duurder silicium dan waarschijnlijk nodig.

De resultaten beschreven in het proefschrift van Gianluca Coletti kunnen daarin verandering brengen. Hij beschrijft voor het eerst in detail wat het effect van allerlei (metaal)onzuiverheden in het silicium is op het rendement van de zonnecellen die ermee gemaakt worden. Zo wordt het mogelijk om het uitgangsmateriaal veel gerichter te zuiveren en dus de kosten te optimaliseren.

De kern van de nieuwe vindingen in Coletti’s proefschrift is dat de nadelige effecten van onzuiverheden op de zonnecelprestaties sterk kunnen worden verminderd door de processen die volgen op de fabricage van het uitgangsmateriaal: het maken van grote siliciumkristallen gevolgd door het zagen van zeer dunne plakken en het bewerken van die plakken tot zonnecellen.

Per soort onzuiverheid kan nu worden aangegeven hoeveel er in het uitgangsmateriaal mag (blijven) zitten om er goede zonnecellen van te kunnen maken. Een cruciale stap op weg naar specificaties van ‘zonnekwaliteit’ silicium.

Promotiegegevens
Promovendus: Gianluca Coletti
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Impurities in silicon and their impact on solar cell performance
Promotor 1: Prof. dr. W.C. Sinke
Datum en tijd: 19/9/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie