Hoge verwachtingen van Kwaliteitskader KNMG

De landelijke artsenfederatie KNMG geeft in het ‘Kwaliteitskader medische zorg’ uitgebreid invulling aan haar verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de beroepsgroep.

Het Kwaliteitskader is onderdeel van de professionele standaard en heeft een normatief karakter. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal in de toekomst het handelen van artsen toetsen aan het kwaliteitskader. Dat schrijft de IGZ in een reactie op het kwaliteitskader aan het KNMG. De IGZ verwacht van artsen dat zij zich aantoonbaar en actief inzetten om aan het kader te voldoen.

Van artsen en zorgorganisaties wordt een zelfkritische houding verwacht en de IGZ rekent er op dat artsen de aspecten die voor hen het belangrijkst zijn of waar de grootste verbetering nodig is, met voorrang aanpakken. Bij calamiteiten zal de IGZ in ieder geval beoordelen of en in welke mate de arts of instelling aan het kwaliteitskader voldoet.

Meer informatie
Reactie IGZ op KNMG Kwaliteitskader medische zorg (pdf)
KNMG kwaliteitskader medische zorg

Plaats een reactie