Hoge schadevergoeding voor rashond met erfelijke aandoening

De Rechtbank Breda heeft een Brabantse hondenfokker uit Oud Gastel veroordeeld tot een schadevergoeding van bijna € 6.000. De fokker verkocht de Ierse setter Sam die naderhand primaire epilepsie bleek te hebben. De rechtbank oordeelde dat de hondenfokker de aankoopsom, medische en andere kosten en smartengeld moet betalen.

De Stichting Dier & Recht, die namens de gedupeerde eigenaar van de Ierse Setter Sam, in de rechtszaak optrad, spreekt van een grote doorbraak. Directeur Hans Baaij “Fokkers die rashonden verkopen met een erfelijke aandoening kunnen nu voor behoorlijk bedragen aansprakelijk worden gesteld. Aangezien minstens 40% van de rashonden een erfelijke aandoening ontwikkelt en de medische kosten in de vele duizenden euro’s kunnen lopen, legt dit een bom onder het fokken van (zieke) rashonden.”

Bijzonder aan het vonnis is dat ook de fokker niet alleen de aankoopprijs terug moet betalen, maar ook de medische kosten en ook nog eens € 1.500 smartengeld moet vergoeden.

De hond Sam is vanwege ondraaglijk lijden inmiddels geëuthanaseerd. Een ieder die de film van Sam ziet zal bevestigen dat dit de enige uitweg was. Overigens is de ziekte van Sam geen uitzondering, want meer dan 40% van de rashonden kampt met één of meerdere erfelijke aandoeningen.

Toelichting:

  • Ierse setters hebben volgens wetenschappelijk onderzoek een aanzienlijk verhoogde kans (tot 25%) op epilepsie
  • De oorzaak van de erfelijke aandoeningen zijn inteelt en het fokken op extreme uiterlijke kenmerken zoals een heel kleine schedel, korte achterpoten of een mopsneus.
  • Een flink aantal hondenrassen is zo ziek dat het optreden van een erfelijke aandoening bijna onvermijdelijk is. Veel hondenrassen zijn intrinsiek zo zwak dat de kans op een zieke hond groter is dan op een gezonde.
  • Hondenfokkers waarschuwen zelden of nooit voor de risico’s voor de hond, voor het emotionele leed als een huisdier ernstig ziek wordt en voor de hoge medische kosten.
  • De rechter is van mening dat fokkers kopers dienen te waarschuwen voor de risico’s. Ze moeten aan kunnen tonen er alles aan gedaan te hebben om te zorgen dat de hond gezond is en ze moeten op de hoogte zijn van de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek.

Kijk ook op www.rashondenwijzer.nl voor een overzicht van erfelijke aandoeningen bij rashonden.

Plaats een reactie