Hoeveel opvangmateriaal mag een stomadrager per dag gebruiken?

De Nederlandse Stomavereniging ontvangt regelmatig signalen van stomadragers die te horen krijgen dat zij een maximale hoeveelheid opvangmateriaal per dag mogen gebruiken. Wettelijk gezien is er echter niet een maximum verbonden aan de dagelijkse hoeveelheid opvangmateriaal.

Doorverwijzen
Voorzitter Thijs Fonville van de Nederlandse Stomavereniging: ‘Het werken met normen voor verbruik is prima, maar dan moet er wel goede informatie worden verstrekt. Ik vind het een kwalijke zaak dat mensen alleen te horen krijgen dat ze slechts 1 of 2 zakjes per dag mogen gebruiken. Wie niet doorvraagt, maar wel méér opvangmaterialen nodig heeft, wordt zo ernstig beperkt. Het is de juiste weg om mensen bij meerverbruik door te verwijzen naar de stomaverpleegkundige. Die kan bekijken waarom iemand meer opvangmateriaal dan gemiddeld gebruikt. Misschien is het opvangmateriaal niet goed of is er wat mis met de stoma. Dan kan het probleem worden opgelost. En sommige mensen hebben om medische redenen simpelweg meer opvangmateriaal nodig. Daar kan de stomaverpleegkundige of behandelend arts een machtiging voor afgeven.’

Richtlijnen
Zorgverzekeraars hanteren over het algemeen richtlijnen of gebruiksnormen. Deze richtlijnen zijn bij de zorgverzekeraars op te vragen of vanaf hun website te downloaden. Bij contracten die zorgverzekeraars afsluiten met medisch speciaalzaken worden vaak ook afspraken gemaakt over het gemiddelde verbruik.

De Nederlandse Stomavereniging vindt het op zich geen probleem dat verzekeraars – en dus ook medisch speciaalzaken – met een norm voor het dagelijkse gebruik werken en ook doorvragen bij klanten die meer verbruiken.

‘Zo ontstaat er beter zicht op het verbruik. Bijzondere situaties komen eerder boven tafel. Maar het is wel zaak om oog te houden voor het feit dat er uitzonderingen zijn en blijven. Die mensen moeten goed worden geïnformeerd en geholpen. Ze moeten niet worden weggestuurd met de mededeling dat de verzekeraar nu eenmaal die normering oplegt en de medisch speciaalzaak zich hieraan moet houden.’

Stomapanel
Uit een peiling naar stomamateriaal in 2010 bleek dat de meerderheid van de leden van het Stomapanel niet wist dat zorgverzekeraars en medisch speciaalzaken gebruikmaken van richtlijnen en gebruiksnormen. Uit hetzelfde onderzoek is ook gebleken dat de meerderheid van de mensen de gebruiksnorm niet overschrijft.

Plaats een reactie