Hoeveel is je privacy waard?

Mag een vreemde in je tas kijken? Wat is je pincode? Geef je zomaar gratis al je persoonlijke gegevens weg of doe je dat pas als je er geld voor krijgt? Óf zou jij in geen enkel geval je persoonlijke gegevens openbaar maken?

Het Museum voor Communicatie onderzocht de waarde van privacy en ging de straat op. We vroegen mensen om persoonlijke gegevens, soms in ruil voor geld.

Enerzijds plaatsen we op sociale netwerken zoals Facebook veel persoonlijke informatie, anderzijds zijn we huiverig om diezelfde informatie te delen met overheden of bedrijven.

Het Museum voor Communicatie besteedt extra aandacht aan het onderwerp privacy. Onderzoeksbureau Ruigrok deed in opdracht van het museum onderzoek naar de waarde van privacy onder het Nederlandse publiek.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn straatinterviews afgenomen. De straatinterviews worden in het museum gepresenteerd, ook in de tentoonstellingen W.E. Blog, het Rijk van Heen en Weer en Briefgeheimen komt het thema aan bod.

Uiteraard wordt ook aan de bezoeker de vraag “Hoeveel is je privacy waard?” gesteld. In ruil voor persoonlijke informatie krijgen zij korting op de entreeprijs.

Artikel 12 – Privacy in de Universele Verklaring Rechten van de Mens
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Twee avondprogramma’s over privacy
Op 7 juni 2012 staat tijdens “Eerste Hulp Bij Privacy” de privacy van het individu centraal. Waarom plaatsen mensen zoveel privé-informatie op internet en welke gevolgen ondervinden zij daarvan? Bezoekers gaan naar huis met een EHBP-kit vol tips voor het beschermen van de eigen privacy.

Op 14 juni 2012 staat in teken van “De Kunst van Privacy”. Erik Kessels en Willem Popelier presenteren hun werk, waarin ze omgaan met privacygevoelige informatie, en gaan in discussie over de juridische aspecten van privacy in kunst- en creatieve projecten. Het CommunicatieCafé is een thema-avond in het Museum voor Communicatie. Tijdens deze avonden passeren diverse aspecten van communicatie de revue.

Meer informatie
– Project: Hoeveel is je privacy waard?
– Datum: 24 april t/m 1 september 2012
– Website: Museum voor Communicatie

Plaats een reactie