Hoe zijn emoties in het brein ontstaan in de evolutie?

Bram Heerebout deed onderzoek naar emoties, hoe emoties gedrag beïnvloeden en de bijbehorende processen in het brein. Meer specifiek onderzocht hij hoe dat emotioneel gemotiveerde gedrag en de onderliggende neurale structuren ontstaan kunnen zijn in onze evolutie.

Voor het onderzoek bootste Heerebout het evolutionaire proces op de computer na door een virtuele wereld te creëren met autonome agents (Pac-man-achtige wezentjes). In die wereld konden de agents zich vrij bewegen.

Zo konden ze hun richting en snelheid aanpassen. Als ‘breintjes’ hadden de agents kunstmatige neurale netwerken. Wanneer ze door de wereld bewogen gaven sommige objecten (planten) een verhoogde voortplantingskans en andere objecten (roofdieren) juist een verlaagde. De agents konden de eigenschappen van hun netwerken aan hun kinderen doorgeven.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat emoties in oorsprong worden opgeroepen door evolutionair relevante omstandigheden. Als gevolg van mutaties en recombinaties van het dna van de agents, ontwikkelden zij kunstmatige neurale structuren die overeenkomsten vertoonden met echte breinen.

Behalve evolutionaire inzichten, produceerden de modellen ook nieuwe hypothesen over de werking van emoties in het brein. Zo gaan hersengolven vermoedelijk sneller bij positieve emoties om sneller te kunnen omschakelen bij plotseling gevaar.

Experimenten uitgevoerd met mensen tonen dat wanneer snellere hersengolven worden geïnduceerd, neutrale gezichten inderdaad als meer positief worden beoordeeld. Deze uitkomsten spreken sterk voor de mogelijkheid computersimulaties te gebruiken om nieuw inzichten te verkrijgen in de werking, en evolutionaire oorsprong, van neurale mechanismen.

Promotiegegevens
Promovendus: Dhr. B.T. Heerebout
Proefschrift: Getting Emotional with Evolutionary Simulations: The Origin of Affective Processing in Artificial Neural Networks
Promotor: dhr. prof. dr. J.G.W. Raaijmakers
Datum: Vrijdag 13 mei 2011, 11:00 uur
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie