Hoe werkt de AWBZ, een schematische weergave

Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het van belang dat voor iedereen duidelijk is hoe de wet werkt, wie ervoor betaalt en hoe de zorg geleverd wordt. In het overzicht ‘Hoe werkt de AWBZ’ is deze wet schematisch in kaart gebracht.

Het overzicht ‘Hoe werkt de AWBZ’ bestaat uit een klikbaar PDF-bestand dat vier stromen in AWBZ onderscheidt:

1) de toegang tot de AWBZ
2) de zorglevering
3) de financiering
4) het toezicht.

De kaart is geschikt voor iedereen die wil weten hoe de AWBZ werkt.

Ga naar: Kaart Hoe werkt de AWBZ.

Wat is de AWBZ?
De AWBZ is er voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor die zorg – thuis of in een instelling – hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de AWBZ. Die dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen en door vrijwel niemand op te brengen zijn.

Hoofdlijnen Algemene wet bijzondere ziektekosten, Interactief Platform Sociale Zekerheid

Argumentenfabriek
De kaart heeft betrekking op de gehele langdurige zorg in natura: extra- en intramurale zorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en (langdurige) geestelijke gezondheidszorg. De Argumentenfabriek is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kaart.

Meer informatie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz

Plaats een reactie