Hoe voedt het kinderdagverblijf kinderen op?

Vandaag, maandag 21 maart 2011, verschijnt het boek Opvoeden op het kinderdagverblijf, een uitgave van Elsevier Gezondheiszorg in samenwerking met pedagoog en ontwikkelingspsycholoog Elly Singer en belangenvereniging BoinK.

Kinderen hebben op het kinderdagverblijf al jong een eigen wereldje samen met andere kinderen en pedagogisch medewerkers. Ze willen dat graag delen met hun ouders, maar hebben daar nog niet de woorden voor. Ouders willen op hun beurt zeker weten dat hun kind in goede handen is.

Opvoeden op het kinderdagverblijf, rijk geïllustreerd met foto’s, geeft ouders een levendig beeld van het leven van jonge kinderen in een groep. Ouders krijgen een overzicht van wat pedagogisch medewerkers doen op het gebied van sociaal leren, taal, muziek, expressie, natuur of motorische ontwikkeling, en ze krijgen handvatten aangereikt om met pedagogisch medewerkers over de opvoeding te praten. Opvoeden op het kinderdagverblijf .is gericht op wederzijds begrip en wil inspireren om actief mee te denken over de pedagogische doelen en de kwaliteit van het kinderdagverblijf.

Dr. Elly Singer is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Ze werkt als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Zij doet al 20 jaar observatieonderzoek in kindercentra. Samen met Loes Kleerekoper bundelde zij de kennis van Nederlandse deskundi-gen uit de kinderopvang, en schreven zij het standaardwerk Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (2009).

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen en behartigt de belangen van de ongeveer 1 miljoen kinderen en hun ouders die gebruik maken van deze voorzieningen.

Opvoeden op het kinderdagverblijf is een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg en is verkrijgbaar via www.elseviergezondheidszorg.nl of de klantenservice op 0314 358358.

Singer, E. / ISBN 9789035232860 / 1e druk 2011

Plaats een reactie