Hoe veilig is het om thuis te bevallen

Vrouwen die thuis bevallen, hebben – mits ze niet in een risicogroep vallen – minder kans op ernstige complicaties dan vrouwen met een geplande bevalling in het ziekenhuis.Dat blijkt uit een studie onder leiding van onderzoekers van VU medisch centrum.

First aidFotocredits: Marcel030NL (cc)

De auteurs benadrukken wel dat de kans op ernstige complicaties sowieso klein is en dat hun bevindingen alleen significant zijn voor vrouwen die al eerder zijn bevallen. Van alle westerse landen heeft Nederland het grootste percentage thuisbevallingen. Er bestaat zelfs een speciaal beroep voor: bij de verloskundige in de eerste lijn kan een vrouw kiezen om thuis of in het ziekenhuis te bevallen.

Hoe veilig het is om thuis te bevallen, is al enige tijd onderwerp van discussie. Over dit onderwerp waren al eerder studies gedaan, maar die waren te klein om ernstige complicaties bij geplande thuisbevallingen en ziekenhuisbevallingen met elkaar te kunnen vergelijken. Daarom onderzochten de wetenschappers van VU medisch centrum, het Leids Universitair Medisch Centrum, UMC St Radboud en het Deventer Ziekenhuis de volgende vraag: hebben vrouwen – niet uit een risicogroep – die op het punt staan om gepland thuis te bevallen een hogere kans op ernstige complicaties dan vrouwen die gepland in het ziekenhuis bevallen? Onder het begrip ‘ernstige complicatie’ vallen opname op de intensive care-afdeling, een gescheurde baarmoeder, ernstige zwangerschapsvergiftiging en een grote bloedtransfusie. Ook is gekeken naar de kans op een omvangrijke bloeding tijdens of na de bevalling en het handmatig verwijderen van de placenta.

De onderzoekers haalden meer dan 146.000 bruikbare gevallen uit bestaande data van een nationale studie naar ernstige problemen bij vrouwen die een kind kregen en het nationale verloskunderegister tussen augustus 2004 en augustus 2006. De resultaten werden gecorrigeerd voor factoren als leeftijd van de moeder, etnische achtergrond en sociaal-economische status. Van de vrouwen uit de studie had 63 % een thuisbevalling gepland en 37 % een bevalling in het ziekenhuis.

Conclusies
Van de vrouwen uit het onderzoek die al eerder bevallen waren, ondervond van hen die thuis bevielen 1 op de 1000 ernstige negatieve effecten, vergeleken met 2,3 op de 1000 bij de groep die in het ziekenhuis beviel. Bij de thuisbevallingen trad bij 19,6 op de 1000 een ernstige bloeding na de bevalling op, terwijl dat getal bij ziekenhuisbevallingen lag op 37,6 op de 1000.

Bij vrouwen die voor het eerst bevielen, gingen de resultaten in dezelfde richting, maar waren de verschillen niet significant. De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten alleen gelden voor landen of gebieden waar verloskundigen goed zijn opgeleid voor thuisbevallingen en waar goed en snel transport voorhanden is voor het geval het thuis wel misgaat. Ook moet de bevinding dat thuisbevallingen niet méér complicaties opleveren ‘niet leiden tot v oldaan achterover leunen, want elke onnodige complicatie bij een moeder – ongeacht waar de bevalling plaatsvindt – is er één te veel’, aldus de onderzoekers.

De eindconclusie luidt: ‘Vrouwen die onder begeleiding van een verloskundige gepland thuis bevielen, hadden niet vaker ernstige complicaties, bloedingen na de bevalling en een handmatige verwijdering van de placenta dan vrouwen met een geplande ziekenhuisbevalling.’

Meer informatie
– British Medical Journal: Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study

Plaats een reactie